SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Załącznik Nr 1

protokołu z obrad Kolegium SM "GÓRNA" w Łodzi w dniu 06.06.2017r

Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w częściach - 23,25,30 maja oraz 01czerwca 2017r.


WyszczególnienieGłosowałoKaszyńskiego
Koplowicza
Liściasta
Ogniskowa
Sczanieckiej
uchwała 1/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za79
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 2/17 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za79
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 3/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za79
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 4/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za79
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Barbarze Szuster za79
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 6/17 w sprawie przyjęcia wniosków zanie złożono wniosków9
przeciw0
wstrzymało się0
ilość osób obecnych79
ilość kart wnioskowych04


WyszczególnienieGłosowałoAdamieckiegoB. Szczodrego
B.Świdnickiego
uchwała 1/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za1110
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 2/17 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za1110
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 3/17 w sprawie przyjęcia zaleceń polustracyjnych za910
przeciw00
wstrzymało się20
uchwała 4/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za109
przeciw00
wstrzymało się11
uchwała 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Barbarze Szuster za109
przeciw00
wstrzymało się11
uchwała 6/17 w sprawie przyjęcia wniosków za1110
przeciw00
wstrzymało się00
ilość osób obecnych1210
ilość kart wnioskowych46


WyszczególnienieGłosowałoRazem
uchwała 1/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za37
przeciw0
wstrzymało się0
uchwała 2/17 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za37
przeciw0
wstrzymało się0
uchwała 3/17 w sprawie przyjęcia zaleceń polustracyjnych za35
przeciw0
wstrzymało się2
uchwała 4/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za35
przeciw0
wstrzymało się2
uchwała 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Barbarze Szuster za35
przeciw0
wstrzymało się2
uchwała 6/17 w sprawie przyjęcia wniosków za30
przeciw0
wstrzymało się0
ilość osób obecnych38
ilość kart wnioskowych14Podpisy członków Prezydium poszczególnych części WZC:

1/..................... 2/..................... 3/.......................
4/....................... 5/ .................... 6/ ......................
7/ ....................... 8/ .........................
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]