SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Załącznik Nr 1

protokołu z obrad Kolegium SM "GÓRNA" w Łodzi w dniu 12.06.2018 r.

Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w częściach - 25, 29maja oraz 05, 08 czerwca 2018r.


WyszczególnienieGłosowałoSzczodrego
Świdnickiego
Adamieckiego
uchwała 1/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 12 12
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 2/18 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za 12 12
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 3/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za 8 11
przeciw 0 1
wstrzymało się 4 0
uchwała 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu, Gł. Księgowej Barbarze Szuster za 11 12
przeciw 0 0
wstrzymało się 1 0
uchwała 5/18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za 8 11
przeciw 0 0
wstrzymało się 4 1
uchwała 6/18 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni za 12 11
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 1
uchwała 7/18 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za 11 12
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
ilość osób obecnych 12 12
ilość kart wnioskowych 4 8


WyszczególnienieGłosowałoKoplowicza,
Kaszyńskiego,
Liściasta
Ogniskowa
Sczanieckiej
uchwała 1/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 45 29
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 2/18 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za 45 29
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 3/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za 45 29
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu, Gł. Księgowej Barbarze Szuster za 45 29
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 5/18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za 45 29
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 6/18 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni za 45 26
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 2
uchwała 7/18 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za 45 26
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
ilość osób obecnych 27 + 18 32+ 5
ilość kart wnioskowych 2 16


WyszczególnienieGłosowałoRazem
uchwała 1/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 98
przeciw 0
wstrzymało się 0
uchwała 2/18 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za 98
przeciw 0
wstrzymało się 0
uchwała 3/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za 93
przeciw 1
wstrzymało się 4
uchwała 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu, Gł. Księgowej Barbarze Szuster za 97
przeciw 0
wstrzymało się 1
uchwała 5/18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za 93
przeciw 0
wstrzymało się 5
uchwała 6/18 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni za 94
przeciw 0
wstrzymało się 3
uchwała 7/18 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za 94
przeciw 0
wstrzymało się 0
ilość osób obecnych 83+23
ilość kart wnioskowych 30Podpisy członków Prezydium poszczególnych części WZC:

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]