SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 3/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 29 marca 2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu w osobach:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster


Porządek obrad obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 29.02.2016r.
2. Informacja Zarządu o bilansie i rachunku zysku i start za 2015r.
3. Dyskusja nt. planu remontów 2016r.
4. Podjęcie decyzji o zmianie (obniżeniu) stawki czynszowej na ciepłomierze.
5. Wolne wnioski.Ad.pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Informację nt. bilansu za 2015r Rada przyjęła do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Rada szczegółowo omówiła zakres prac remontowych zaproponowanych przez Zarząd do wykonania w 2016r.
Odpowiadając na pytanie Pana Białasa, Prezes poinformował, iż prace termomodernizacyjne na budynku przy ul. Sczanieckiej 17 rozpoczęte będą na przełomie sierpnia i września br. W budynku tym stare domofony zastąpione będą cyfrowymi.
Pan Majczyk zwrócił uwagę, iż naprawa balkonów w budynku przy ul. Ogniskowej 13a stanowi poważną kwotę, Prezes wyjaśnił, iż zachodzi potrzeba wykonania tych robót, aby zapobiec dalszym zniszczeniom płyt balkonowych. Podobne prace wykonywane były na innych lokalizacjach, balkony stanowią newralgiczny element budynku.
Pan Piotrowicz zwrócił się z prośbą o ewentualne zmniejszenie jasności lamp przy wejściu do klatek (Górka Widzewska).
Na tym dyskusję zakończono.

Ad. pkt-u 4.

W wyniku dyskusji Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/03/16 w sprawie obniżenia opłaty na legalizację ciepłomierzy ( os. Olechów, Adamieckiego 6 i 8)
Nowa stawka w wysokości 7 zł/lokal obowiązywać będzie 1 maja br.

Ad. pkt-u 5.

Prezes poinformował, iż w styczniu br. wysłano zlecenie do KZSM celem przeprowadzenia lustracji, Związek nie przysłał jeszcze umowy. Zarząd przewiduje, iż lustracja rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja br.

Z uwagi na wniosek Pani Borowskiej dot. zamontowania na ul. Kaszyńskiego koszy na śmieci, Prezes przedstawił ofertę cenową (cena 1sztuki ok. 500 zł).
Z uwagi na fakt, iż często w przeszłości zdarzało się , iż członkowie zamiast do pergoli wyrzucali śmieci do koszy ustawionych w pobliżu klatek schodowych, pozostali członkowie Rady nie byli zwolennikami montowania koszy.
Na prośbę wnioskodawczyni trzy zamontowane będą na ul. Kaszyńskiego.

Prezes poinformował, iż po wysłaniu informacji nt. możliwości wykupu gruntów przy ul. Ogniskowej, członkowie składają pisemne oświadczenia.
Wg audytu sprzed 2 lat koszt wykupu wynosi ok. 100 tys. złotych.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego wyznaczono na 26 kwietnia br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]