SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 4/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 26 kwietnia 2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu w osobach:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster


Porządek obrad obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 29 marca 2016r.
2. Sprawy organizacyjne związane z tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Dyskusja i zatwierdzenie planu remontów.
4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Omówiono sprawy organizacyjne związane z tegorocznym Walnym Zgromadzeniem Członków, przyjęto podział na części i ustalono terminy. W poszczególnych częściach uczestniczyć będą niżej wymienieni członkowie Rady:

os. Maszynowa 31.05.br. ( A. Pawlak, U. Borowska)

os. Górka Widzewska, ul. Kaszyńskiego, ul. Liściasta 02.06.br ( M. Piotrowicz, U. Borowska)

os. Olechów 07.06.br ( A. Pawlak, Z. Seweryn)

os. Ustronna, ul. Ogniskowa 13 i 13a 14.06.br ( P. Białas, S. Majczyk)

Kolegium WZC 21.06.br.

Ad. pkt-u 3.

Plan remontów na 2016r został jednogłośnie przyjęty - uchwała Nr 1/04/16.

Ad. pkt-u 4.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 przedstawione przez Przewodniczącego zostało jednogłośnie przyjęte przez pozostałych członków Rady.

Ad. pkt-u 5.

Następne posiedzenie Rady odbędzie z udziałem Pani lustrator - przewidywany termin posiedzenia koniec czerwca br. Protokół z lustracji przyjęty będzie na następnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]