SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 7/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 29 listopada 2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 25.10.2016 r.
2. Wyniki GZM za 10 m-cy 2016 r.
3. Fundusz remontowy na dzień 31 października 2016 r.
4. Informacja Zarządu o wynikach GZM i stawkach czynszowych w ostatnich latach.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Informacja nt. wykonania planu remontów na koniec października br. została przyjęta do wiadomości. Wymiana wodomierzy na os. Olechów uwzględniona będzie w planie remontów 2017 r.

Ad. pkt-u 3.

Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 10 m-cy 2016 r. został przyjęty do wiadomości.
Prezes poinformował, iż od nowego roku obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny (JPK), w związku z tym Spółdzielnię czeka zmiana oprogramowania czynszowego i finansowego.

Ad. pkt-u 4.

Na następne posiedzenie Zarząd przygotuje propozycję zmian stawek czynszowych.

Ad. pkt-u 5.

Prezes zapoznał obecnych z ankietą Krajowego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie budownictwa mieszkaniowego pod wynajem.
Spółdzielni nie posiada własnych terenów. Nabycie terenu nawet po preferencyjnych kosztach na peryferiach miasta wiąże się z dużymi nakładami związanymi z uzbrojeniem terenu. Z uwagi na to, że cała inwestycja wymaga zaciągnięcia kredytu Rada i Zarząd nie są zainteresowani tematem.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego wyznaczono na 20 grudnia br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]