SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z obrad Kolegium Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2018 r.


W dniu 12 czerwca 2018r. w lokalu siedziby Spółdzielni w Łodzi przy ul. Ogniskowej 13 A odbyło się posiedzenie Kolegium, w skład którego wchodzą przewodniczący i sekretarze czterech części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach :

- pierwsza część w dniu 25 maja 2018r.,
- druga część w dniu 29 maja 2018r.,
- trzecia część w dniu 05 czerwca 2018r.,
- czwarta część w dniu 08 czerwca 2018r.

W obradach Kolegium wzięli udział :

1/ Przewodniczący 1 części Walnego Zgromadzenia – *****,
Sekretarz 1 części Walnego Zgromadzenia – *****,

2/ Przewodniczący 2 części Walnego Zgromadzenia – *****,
Sekretarz 2 części Walnego Zgromadzenia – *****,

3/ Przewodniczący 3 części Walnego Zgromadzenia – *****,
Sekretarz 3 części Walnego Zgromadzenia – *****,

4/ Przewodniczący 4 części Walnego Zgromadzenia – *****,
Sekretarz 4 części Walnego Zgromadzenia – *****.

Kolegium na podstawie protokołów z obrad ww. części Walnego Zgromadzenia :

1. Potwierdzają podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał objętych porządkiem obrad :

1/ Uchwała nr 1/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni została podjęta.
Za uchwałą głosowało 98 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

2/ Uchwała nr 2/18 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni została podjęta.
Za uchwałą głosowało 98 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

3/ Uchwała nr 3/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi została podjęta.
Za uchwałą głosowało 93 członków,
przeciwko uchwale głosowało 1 członków.

4/ Uchwała nr 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej Barbarze Szuster została podjęta.
Za uchwałą głosowało 97 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

5/ Uchwała nr 5/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Cezaremu Torzewskiemu została podjęta.
Za uchwałą głosowało 93 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

6/ Uchwała nr 6/18 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni została podjęta.
Za uchwałą głosowało 94 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

7/ Uchwała nr 7/18 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków i postulatów została podjęta.
Za uchwałą głosowało 94 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

Zestawienie wyników głosowania członków biorących udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół stanowi integralną część Protokołu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Górna.

Podpisy członków Kolegium :
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]