SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 1/11/17

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"

w Łodzi z dnia 24.11.2017 r.


Zarząd Spółdzielni w osobach :

1. Władysław Karolak – Prezes Zarządu
2. Cezary Torzewski – Wiceprezes Zarządu

stwierdza, że :

1/ z dniem 24.11.17 r. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Pani Edyta Kłosińska nabyła członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" z siedzibą w Łodzi numer rejestru członkowskiego 1464.

2/ z dniem 26.10.17 r. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Pan Kamil Łukasiak nabył członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" z siedzibą w Łodzi numer rejestru członkowskiego 1465.

3/ z dniem 15.11.17 r. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Państwo Jolanta i Michał małż. Domrat nabyli członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" z siedzibą w Łodzi numer rejestru członkowskiego 1466 i 1467.

4/ z dniem 24.11.17 r. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Pani Izabela Przybylska nabyła członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" z siedzibą w Łodzi numer rejestru członkowskiego 1468.

5/ Zarząd stwierdza, że Karol Jankowiak na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: DZ.U. 2013 r. poz. 1222 ze zm.) z dniem 15.11.2017 r. nabył członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" z siedziba w Łodzi- numer rejestru 1470 w związku z nabyciem udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i podjęciem zgodnej decyzji z Joanną Jankowiak.


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 25.02.2019 r.
studio[ad]