SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w 2017 r


Rada Nadzorcza jest jednym z organów statutowych spółdzielni. Do jej podstawowych zadań należy kontrola działalności spółdzielni, uchwalanie planów gospodarczych, uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalanie wysokości opłat, uchwalanie regulaminów, rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków spółdzielni, w tym uwag dotyczących działalności Zarządu. Powyższe zadania Rada wykonywała głównie podczas posiedzeń odbywanych regularnie, zwykle raz w miesiącu.

W 2017 r. Rada pracowała w składzie:

Andrzej Pawlak -przewodniczący
Maciej Piotrowicz –zastępca przewodniczącego, sekretarz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

W 2017 r. Rada odbyła 9 posiedzeń, na których podjęto 12 uchwał. Część uchwał dotyczyła zmian stawek wynikających z opłat niezależnych od spółdzielni, takich jak za ogrzewanie i ciepłą oraz zimną wodę. W miesiącu kwietniu 2017 r. zatwierdzono plan remontów na 2017 r. Wprowadzono też zmiany w regulaminie rozliczania kosztów GZM, dotyczące zasad rozliczania zużycia wody i ciepła w oparciu o wskazania liczników indywidualnych i zbiorczego.

Na posiedzeniu czerwcowym podjęto decyzje o przeprowadzeniu zmian w składzie zarządu spółdzielni. Posiedzenie we wrześniu 2017 r. poświęcone było głównie omówieniu zmian wprowadzonych przez Sejm w prawie spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto przedyskutowano przebieg walnego zgromadzenia i wnioski zgłoszone przez członków spółdzielni.

Ponieważ w ramach programu termomodernizacji budynków została zakończona modernizacja bloku na Olechowie, podjęto uchwałę o czasowym podniesieniu stawki funduszu remontowego dla mieszkańców tego bloku.

Rada prowadziła działania motywujące członków spółdzielni zalegających z opłatami do uregulowania zadłużeń. Osoby takie były zapraszane na posiedzenia w celu omówienia przyczyn długów i możliwości ich spłacenia. Łącznie w 2017 r. zajmowaliśmy się sprawami 56 członków. Typową reakcją było nieprzyjmowanie zaproszeń na posiedzenie i regulowanie całości lub części zadłużenia. Dotyczyło to ok. 50% dłużników. W stosunku do osób nie reagujących Rada postulowała, aby zarząd wysyłał pisma ponaglające, a w dalszej kolejności kierował sprawy do sądu.

Stałym elementem posiedzeń było omawianie bieżących wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi i wykonania planu remontów.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu spółdzielni w roku 2017, w tym uzyskane wyniki ekonomiczne. Przewodniczący w imieniu Rady wyraża podziękowanie Zarządowi i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Górna za owocną współpracę w roku 2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Pawlak
Wiceprzewodniczący- Sekretarz Rady Nadzorczej: Maciej Piotrowicz
Łódź, 24.4.2018 r.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]