SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Uchawała Nr 2/01/16

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 26 stycznia 2016 roku.


w sprawie: opłat za dostarczone ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi po zapoznaniu się z analizą zużycia i kosztów ciepła dla poszczególnych budynków

p o s t a n a w i a

z dniem 1 marca 2016r. przyjąć następujące stawki :

ul. Adamieckiego 2
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,92 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,14 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 18,33 zł/m3

ul. Adamieckiego 4
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,89 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,24 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 30,19 zł/m3

ul. Adamieckiego 6
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,72 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 68,61 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 22,04 zł/m3

ul. Adamieckiego 8
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,65 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 58,82 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 14,87 zł/m3

ul. Ogniskowa 13
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,38 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,09 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 26,99 zł/m3

ul. Kaszyńskiego 13 i 15
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,95 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 0,98 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 24,54 zł/m3

ul. Szczodrego 20
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,55 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 53,71 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 24,52 zł/m3

ul. Szczodrego 22
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,52 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 49,40 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 28,42 zł/m3

ul. Szczodrego 24
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,61 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 51,30 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 21,59 zł/m3

ul. Szczodrego 26
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,82 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 47,29 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 23,40 zł/m3

ul. Świdnickiego 25
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,63 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 52,69 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 21,55 zł/m3

ul. Świdnickiego 27
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,64 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 52,16 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 18,19 zł/m3

ul. Sczanieckiej 17
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,64 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,32 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 25,79 zł/m3

ul. Sczanieckiej 19
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,73 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,26 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 23,72 zł/m3

ul. Sczanieckiej 21
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 0,57 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,47 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 26,68 zł/m3

ul. Liściasta 14
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw - 1,07 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co - 1,40 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw - 27,50 zł/m3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 marca 2016r.


Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]