SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Uchawała Nr 1/12/16

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 20 grudnia 2016 r.


w sprawie: zmiany stawki eksploatacyjnej na rok 2016r.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi po przeanalizowaniu wyników GZM za rok 2016 ustala z dniem 01 kwietnia 2016r nowe stawki eksploatacyjne

lokale mieszkalne:
materiały 0,03 zł/m2pu
energia elektryczna 0,18 "
płace i narzuty 1,25 "
pozostałe koszty 0,50 "
razem 1,96 zł/m2pu

garaże:
eksploatacja podstawowa 1,96 zł/m2pu
podatki 0,36 "
fundusz remontowy 0,80 "
razem 3,12 zł/m2pu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 kwietnia 2017 r.


Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]