SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Stan środków na wymianę ciepłomierzy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" W Łodzi
wg. stanu na 1 styczeń 2018 r.


Lp. Wyszczególnienie BO Odpis 2017 r.
I Osiedle "Maszynowa" 19532,95 7392,00
I.I ul. Adamieckiego 6 4795,75 2604,00
I.II ul. Adamieckiego 8 14737,20 4788,00
II Osiedle "Olechów" 90231,55 14652,00
II.I Olechów I 38414,25 7596,00
II.I.I ul. Świdnickiego 25 9694,80 2016,00
II.I.II ul. Świdnickiego 27 12947,70 2640,00
II.I.III ul. Szczodrego 26 15771,75 2940,00
II.II Olechów II 51817,30 7056,00
II.II.I ul. Szczodrego 24 21754,45 3024,00
II.II.II ul. Szczodrego 22 19244,55 2016,00
II.II.III ul. Szczodrego 20 10818,30 2016,00
Razem mieszkania 109764,50 22044,00
III Lokale użytkowe 7080,00 420,00
Razem Spółdzielnia 116844,50 22464,00


Lp. Wyszczególnienie Razem 31.12.17 Wydatki 2017 r. Saldo 31.12.17
I Osiedle "Maszynowa" 26924,95 16921,35 10003,60
I.I ul. Adamieckiego 6 7399,75 6004,35 1395,40
I.II ul. Adamieckiego 8 19525,20 10917,00 8608,20
II Osiedle "Olechów" 104883,55 92321,25 12562,30
II.I Olechów I 46010,25 48007,05 -1996,80
II.I.I ul. Świdnickiego 25 11710,80 12661,20 -950,40
II.I.II ul. Świdnickiego 27 15587,70 16881,60 -1293,90
II.I.III ul. Szczodrego 26 18711,75 18464,25 247,50
II.II Olechów II 58873,30 44314,20 14559,10
II.II.I ul. Szczodrego 24 24778,45 18991,80 5786,65
II.II.II ul. Szczodrego 22 21260,55 12661,20 8599,35
II.II.III ul. Szczodrego 20 12834,30 12661,20 173,10
Razem mieszkania 131808,50 109242,60 22565,90
III Lokale użytkowe 7500,00 0,00 7500,00
Razem Spółdzielnia 139308,50 109242,60 30065,90


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]