SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Stan środków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
wg. stanu na 1 styczeń 2018 r.


Lp. Wyszczególnienie BO Naliczenia Zwiększenia
I Os. "Ogniskowa" 117090,37 68985,24 8622,47
I.I ul. Ogniskowa 13 93792,11 57331,20 6255,23
I.II ul. Ogniskowa 13 a 23298,26 11654,04 2367,24
II ul. Liściasta 14 17447,75 20853,60 2172,47
III ul. Kaszyńskiego 77309,27 87630,00 5975,37
IV Os. "Ustronna" -59684,51 205057,00 9324,91
IV.I ul. Sczaniecka 17 -150852,39 83140,80 2834,82
IV.II ul. Sczaniecka 19 130415,71 49324,80 3363,62
IV.III ul. Sczaniecka 21 -39247,83 72591,40 3126,47
V Os. "Maszynowa" 514372,00 256790,66 12589,32
V.I Maszynowa I 134764,24 72947,40 4527,03
V.I.I ul. Adamieckiego 2 142652,23 40136,40 2737,03
V.I.II ul. Adamieckiego 4 -7887,99 32811,00 1790,00
V.II Maszynowa II 379607,76 183843,26 8062,29
V.II.I ul. Adamieckiego 6 135451,83 69689,52 3078,22
V.II.II ul. Adamieckiego 8 244155,93 114153,74 4984,07
VI Os. "Olechów" 105840,51 310244,76 14919,58
VI.I Olechów I 320954,58 124148,76 7288,10
VI.I.I ul. Świdnickiego25 153847,34 33185,76 2263,05
VI.I.II ul. Świdnickiego27 58004,94 51823,80 2356,02
VI.I.III ul. Szczodrego 26 109102,30 39139,20 2669,03
VI.II Olechów II -215114,07 186096,00 7631,48
VI.II.I ul. Szczodrego 24 -141095,12 77587,20 2646,94
VI.II.II ul. Szczodrego 22 -146072,89 70828,80 2415,02
VI.II.III ul. Szczodrego 20 72053,94 37680,00 2569,52
VII Os. "Górka" 61551,88 118290,36 12854,21
VII.I ul. Koplowicza 11 -15045,32 23205,00 2479,66
VII.II ul. Koplowicza 13 59105,25 25597,56 2792,89
VII.III ul. Koplowicza 10 29368,49 25856,88 2821,20
VII.IV ul. Koplowicza 8 34757,45 17328,24 1890,65
VII.V ul. Koplowicza 1 -46633,99 26302,68 2869,81
Razem Spółdzielnia 833927,27 1067851,62 66458,33


Lp. Wyszczególnienie Razem 31.12.17 Wydatki 2017 r. Saldo 31.12.17
I Os. "Ogniskowa" 194698,08 72772,22 121925,86
I.I ul. Ogniskowa 13 157378,54 50496,92 106881,62
I.II ul. Ogniskowa 13 a 37319,54 22275,30 15044,24
II ul. Liściasta 14 40473,82 37342,86 3130,96
III ul. Kaszyńskiego 170914,64 7142,85 163771,79
IV Os. "Ustronna" 154697,40 38487,94 116209,46
IV.I ul. Sczaniecka 17 -64876,77 12554,33 -77431,10
IV.II ul. Sczaniecka 19 183104,13 3382,04 179722,09
IV.III ul. Sczaniecka 21 36470,04 22551,57 13918,47
V Os. "Maszynowa" 783751,98 216362,83 567389,15
V.I Maszynowa I 212238,67 13347,57 198891,10
V.I.I ul. Adamieckiego 2 185525,66 9391,29 176134,37
V.I.II ul. Adamieckiego 4 26713,01 3956,28 22756,73
V.II Maszynowa II 571513,31 203015,26 368498,05
V.II.I ul. Adamieckiego 6 208219,57 75551,00 132668,57
V.II.II ul. Adamieckiego 8 363293,74 127464,26 235829,48
VI Os. "Olechów" 431004,85 473620,60 -42615,75
VI.I Olechów I 452391,44 443630,33 8761,11
VI.I.I ul. Świdnickiego25 189296,15 430929,30 -241633,15
VI.I.II ul. Świdnickiego27 112184,76 10728,79 101455,97
VI.I.III ul. Szczodrego 26 150910,53 1972,24 148938,29
VI.II Olechów II -21386,59 29990,27 -51376,86
VI.II.I ul. Szczodrego 24 -60860,98 6859,04 -67720,02
VI.II.II ul. Szczodrego 22 -72829,07 9263,11 -82092,18
VI.II.III ul. Szczodrego 20 112303,46 13868,12 98435,34
VII Os. "Górka" 192696,45 163563,25 29133,20
VII.I ul. Koplowicza 11 10639,34 6932,98 3706,36
VII.II ul. Koplowicza 13 87495,70 65286,31 22209,39
VII.III ul. Koplowicza 10 58046,57 62338,70 -4292,13
VII.IV ul. Koplowicza 8 53976,34 23771,82 30204,52
VII.V ul. Koplowicza 1 -17461,50 5233,44 -22694,94
Razem Spółdzielnia 1968237,22 1009292,55 958944,67


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]