SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Stan środków na wymianę wodomierzy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
wg. stanu na 1 styczeń 2018 r.


Lp Wyszczególnienie BO Odpis 2017 r.
I Osiedle "Ogniskowa" 4654,08 3960,00
I.I ul. Ogniskowa 13 4208,31 3792,00
I.II ul. Ogniskowa 13 a 445,77 168,00
II ul. Liściasta 14 2380,17 1920,00
III ul. Kaszyńskiego 13/15 4896,17 3576,00
IV Osiedle "Ustronna" 21889,23 9888,00
IV.I ul. Sczaniecka 17 4969,47 2592,00
IV.II ul. Sczaniecka 19 7601,95 3744,00
IV.III ul. Sczaniecka 21 9317,81 3552,00
V Osiedle "Maszynowa" 14599,52 7584,00
V.I Maszynowa I 6880,68 4800,00
V.I.I ul. Adamieckiego 2 4457,70 2880,00
V.I.II ul. Adamieckiego 4 2422,98 1920,00
V.II Maszynowa II 7718,84 2784,00
V.II.I ul. Adamieckiego 6 2956,30 1152,00
V.II.II ul. Adamieckiego 8 4762,54 1632,00
VI Osiedle "Olechów" 48124,90 5376,00
VI.I Olechów I 22182,28 2496,00
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 7478,24 864,00
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 6822,51 768,00
VI.I.III ul. Szczodrego 26 7881,53 864,00
VI.II Olechów II 25942,62 2880,00
VI.II.I ul. Szczodrego 24 7926,80 864,00
VI.II.II ul. Szczodrego 22 8544,28 960,00
VI.II.III ul. Szczodrego 20 9471,54 1056,00
VII Osiedle "Górka" 12249,29 1620,00
VII.I ul. Koplowicza 11 1861,68 288,00
VII.II ul. Koplowicza 13 2807,80 372,00
VII.III ul. Koplowicza 10 2709,24 360,00
VII.IV ul. Koplowicza 8 1837,45 228,00
VII.V ul. Koplowicza 1 3033,12 372,00
Razem mieszkania 108793,36 33924,00
VIII Lokale użytkowe 1584,00 152,00
Razem Spółdzielnia 110377,36 34076,00


Lp Wyszczególnienie Razem 31.12.17 Wydatki 2017 r. Saldo 31.12.17
I Osiedle "Ogniskowa" 8614,08 0,00 8614,08
I.I ul. Ogniskowa 13 8000,31 0,00 8000,31
I.II ul. Ogniskowa 13 a 613,77 0,00 613,77
II ul. Liściasta 14 4300,17 0,00 4300,17
III ul. Kaszyńskiego 13/15 8472,17 0,00 8472,17
IV Osiedle "Ustronna" 31777,23 0,00 31777,23
IV.I ul. Sczaniecka 17 7561,47 0,00 7561,47
IV.II ul. Sczaniecka 19 11345,95 0,00 11345,95
IV.III ul. Sczaniecka 21 12869,81 0,00 12869,81
V Osiedle "Maszynowa" 22183,52 0,00 22183,52
V.I Maszynowa I 11680,68 0,00 11680,68
V.I.I ul. Adamieckiego 2 7337,70 0,00 7337,70
V.I.II ul. Adamieckiego 4 4342,98 0,00 4342,98
V.II Maszynowa II 10502,84 0,00 10502,84
V.II.I ul. Adamieckiego 6 4108,30 0,00 4108,30
V.II.II ul. Adamieckiego 8 6394,54 0,00 6394,54
VI Osiedle "Olechów" 53500,90 56414,25 -2913,35
VI.I Olechów I 24678,28 26114,85 -1436,57
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 8342,24 8758,80 -416,56
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 7590,51 8156,70 -566,19
VI.I.III ul. Szczodrego 26 8745,53 9199,35 -453,82
VI.II Olechów II 28822,62 30299,40 -1476,78
VI.II.I ul. Szczodrego 24 8790,80 9217,80 -427,00
VI.II.II ul. Szczodrego 22 9504,28 10184,40 -680,12
VI.II.III ul. Szczodrego 20 10527,54 10897,20 -369,66
VII Osiedle "Górka" 13869,29 16156,80 -2287,51
VII.I ul. Koplowicza 11 2149,68 2970,00 -820,32
VII.II ul. Koplowicza 13 3179,80 3682,80 -503,00
VII.III ul. Koplowicza 10 3069,24 3564,00 -494,76
VII.IV ul. Koplowicza 8 2065,45 2257,20 -191,75
VII.V ul. Koplowicza 1 3405,12 3682,80 -277,68
Razem mieszkania 142717,36 72571,05 70146,31
VIII Lokale użytkowe 1736,00 0,00 1736,00
Razem Spółdzielnia 144453,36 72571,05 71882,31


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]