SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Wnioski i postulaty
zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" obradującym w dniach 23 maja – 1 czerwca 2017 r.


Lp. Adres
Treść wniosku
I część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Koplowicza 1, 8, 10, 11 i 13, przy ul. Kaszyńskiego 13 i 15 i ul. Liściastej 14.
Nie zgłoszono wniosków i postulatów.
II część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Sczanieckiej 17, 19 i 21, ul. Ogniskowej 13 i 13a .
1 ul. Ogniskowa 13
Ogrodzenie terenów zielonych przed blokiem.
Rozwiązanie problemu miejsc parkingowych.
Zainstalowanie oświetlenia w klatkach schodowych – czasowych.
2 ul. Sczanieckiej 19
Wymiana klamek w oknach na klatkach schodowych w bloku 19.
Uporządkowanie zieleni przed blokiem 19.
3 ul. Ogniskowa 13
Ogrodzenie terenów zielonych przed blokiem.
Rozwiązanie sprawy dotyczącej miejsc parkingowych za które płacimy.
Koszyki na reklamy przed wejściem do klatek.
4 ul. Ogniskowa 13
Przycięcie koron drzew w patio.
III część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Adamieckiego 2, 4, 6 i 8
1 ul. Adamieckiego 4
Podczas wymiany drzwi proszę uwzględnić wymianę posadzki przed wejściem do klatki = obecnie jest całkowicie zniszczona poprzez zalewanie i zabezpieczenie przed zalewaniem. Podczas wymiany drzwi proszę o zabezpieczenie drzwi w taki sposób, aby matka z dzieckiem w wózku mogła swobodnie wejść do klatki.
Wymiana okapu nad wejściem do klatki – proszę o takie wykonanie, aby zabezpieczyć przed zalewaniem.
2 ul. Adamieckiego 8
Montaż stopki drzwiowej w 1 drzwiach wejściowych.
Izolacje (efektywniejsze) rur co i cw w piwnicy.
Naprawa cieknących rur w piwnicy.
Poszerzenie chodnika od strony południowej o 0,5 m (jedną płytę).
Sprawdzenie przewodów kominowych pod kątem ich wysokości ponad dachem, drożności, czystości i przynależności.
Podział suszarni na kilka ( np.2 lub 3) pomieszczenia i sprzedaż ich mieszkańcom (członkom SM "Górna") bloku a uzyskane fundusze przeznaczyć na fundusz remontowy.
Konserwacja zamka do otwierania szlabanu (awaryjnego).
3 ul. Adamieckiego 8
Zorganizowanie spotkania z inspektorem nadzoru, nadzorującym prace przy klatkach, ze strony spółdzielni w terminie dogodnym dla mnie.
Przekazanie atestów na układane płytki na schodach w formie elektronicznej.
4 ul. Adamieckiego 4
Wykonanie ocynkowanego ogrodzenia powierzchni trawnika przed blokiem od strony wejścia do bloku do alejki wjazdowej.
IV część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. B. Szczodrego 20, 22, 24 i 26, ul. B. Świdnickiego 25 i 27.
1 ul. B. Szczodrego 26
Wymiana drzwi do wózkowni. Stoi tam wiele rowerów, a dwa lata temu było włamanie. Drzwi są uszkodzone. W piwnicy stoją różne sprzęty np. lodówka i śmieci. Powinno to być usunięte.
Zamieszczenie kartki z informacją o niedokarmianiu gołębi.
2 ul. B. Szczodrego 26
Postawienie znaku "droga bez wylotu" na łuku ul. Szczodrego.
Rozważenie możliwości położenia płyt chodnikowych wzdłuż bloku 312 w stronę przystanku tramwajowego.
Rozważenie możliwości podniesienia stawki na fundusz remontowy na poczet termomodernizacji.
Posadzenie krzewów na skwerku przed blokiem 313 – mały pusty skwer.
3 ul. B. Szczodrego 24
Naprawa albo wymiana zacinających się wyłączników schodowych – klatka środkowa II i III piętro.
4 ul. B. Szczodrego 24
Naprawa poręczy w klatce III.
Naprawa wewnętrznych drzwi wiatrołapui klatka II i III.
5 ul. B. Świdnickiego 25
Pomalować drzwi do klatki schodowej nr 1 i uszczelnić – w zimie nawiewa śnieg.
Naprawić nr adresowy przy kl. 1.
Wymienić tablicę z numerem bloku – tablica istniejąca jest zniszczona i nieczytelna.
W klatce 1 pomalować osłony rur po awarii w 2015 r.
6 ul. B. Świdnickiego 27
Wymiana drzwi do klatki schodowej pierwszej – wymiana szyby.
Przesunięcie pasa trawnika, by polepszyć, wręcz umożliwić wjazd do garażu.
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]