SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"

Na stronie znajdą Państwo między innymi ogłoszenia Zarządu Spółdzielni, informacje na temat działalności Spółdzielni, akty prawne oraz wiele innych...

Umieszczane będą tu informacje na temat terminów zebrań, zmian stawek czynszowych, przetargów na wykonanie prac remontowych.

Stwarzamy również możliwość bezpośredniego zadania pytania pracownikom Spółdzielni poprzez adres email. Po otrzymaniu pytania postaramy się jak najszybciej wyjaśnić zagadnienie.ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z postanowieniami § 50, 51, 53 i 54 Statutu – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" zawiadamia, że w Sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Ogniskowej 13a w dniach od 10.06 do 13.06.2024 r. odbędą się Obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

Obrady są podzielone na cztery części.

I część 10.06.2024r. godz. 16:30 - ul. Ogniskowa13, 13a
- ul. Sczanieckiej 17, 19, 21
II część 11.06.2024r. godz. 16:30 - ul. Koplowicza 1, 8, 10, 11, 13
- ul. Kaszyńskiego 13, 15
- ul. Liściasta 14
III część 12.06.2024r. godz. 16:30 - ul. B. Szczodrego 20, 22, 24, 26
- ul. B. Świdnickiego 25, 27
IV część 13.06.2024r. godz. 16:30 - ul. Adamieckiego 2, 4, 6, 8


W danej części Walnego Zgromadzenia może brać udział Członek Spółdzielni osobiście albo przez pełnomocnika, zamieszkujący wskazaną lokalizację.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór pozostałych członków Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór komisji skrutacyjno-wnioskowej.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023r., przedstawienie informacji finansowej za 2023r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r.
 • Dyskusja część I.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r. i przeznaczenia zysku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 • Dyskusja część II.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków i postulatów części Walnego Zgromadzenia.
 • Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni zaprasza na ww. zabranie i jednocześnie informuje, że materiały będące przedmiotem obrad będą znajdować się do wglądu w lokalu siedziby Spółdzielni od dnia 27.05.2024r. w godzinach urzędowania, na stronie internetowej Spółdzielni www.smgorna.pl i będą wyłożone również w sali obrad.Komunikat

Nowi nabywcy lokali proszeni są o kontakt z działem członkowskim Spółdzielni.Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna" z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokumenty udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni zostały poddane anonimizacji w celu ochrony danych osobowych osób w nich wymienionych. Oryginały udostępnionych dokumentów są do wglądu w lokalu siedziby Spółdzielni.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna" z siedzibą w Łodzi . Dane będą przetwarzane w celu realizacji postanowień statutowych, na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych.Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" informuje, iż stosując się do ustawy o ochronie danych osobowych, z klatek schodowych usunięte będą listy lokatorów oraz nazwiska na domofonie.

Osoby, zainteresowane zamieszczeniem nazwisk proszone są o przesłanie do Spółdzielni zgody na piśmie.

Ponadto osoby zaineresowane prowadzeniem ze Spółdzielnią korespondencji drogą mailową proszone są o pisemne potwierdzenie tego faktu i podanie adresu mailowego.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]