SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Stawki czynszowe


Stawki czynszowe obowiązujące w 2019 r.


budynek ekspl. pods m2/pow fundusz rem m2/pow opłata stała co cw m2/pow domofon
Ogniskowa 13 1,96 2,00 0,50 2,50
Ogniskowa 13a 1,96 2,00 3,24
Sczanieckiej 17 1,96 2,00 0,49 2,50
Sczanieckiej 19 1,96 4,00 0,37 2,50
Sczanieckiej 21 1,96 4,00 0,85 2,50
Adamieckiego. 2 1,96 4,00 0,71 2,50
Adamieckiego 4 1,96 2,00 0,88 2,50
Adamieckiego 6 1,96 3,00 0,06 2,50
Adamieckiego 8 1,96 4,00 1,03 2,50
Liściasta 14 1,96 2,00 0,69 2,50
Os. Kaszyńskiego 1,96 2,00 0,99 2,50
Górka Widzewska 1,96 1,25 3,60
Szczodrego 20 1,96 2,00 0,75 2,50
Szczodrego 26 1,96 4,00 0,87 2,50
Szczodrego 22 1,96 2,00 0,99 2,50
Szczodrego 24 1,96 4,00 0,75 2,50
Świdnickiego 27 1,96 3,00 0,91 3,60
Świdnickiego 25 1,96 2,00 0,94 2,50


budynek opłata za moc dost CO m2/pow lub 1 GJ podgrzanie CW m3 legal. wodom zł/wodom rozlicz. kosztów CO 7zł/licz lub 1 zł/podz.
Ogniskowa 13 1,02 24,62 2,00 1,00
Ogniskowa 13a 1,00 1,00
Sczanieckiej 17 1,14 30,24 2,00 1,00
Sczanieckiej 19 0,93 24,20 2,00 1,00
Sczanieckiej 21 1,33 25,60 2,00 1,00
Adamieckiego. 2 0,77 17,24 2,00 1,00
Adamieckiego 4 1,14 31,00 2,00 1,00
Adamieckiego 6 55,40 GJ 27,40 1,00 7,00
Adamieckiego 8 51,14 GJ 15,81 1,00 7,00
Liściasta 14 1,37 31,00 2,00 1,00
Os. Kaszyńskiego 0,96 27,06 2,00 1,00
Górka Widzewska 1,00
Szczodrego 20 61,22 GJ 23,93 1,00/ 7,00
Szczodrego 26 51,24 GJ 21,08 1,00 7,00
Szczodrego 22 51,17 GJ 31,00 1,00 7,00
Szczodrego 24 64,40 GJ 17,86 1,00 7,00
Świdnickiego 27 51,38 GJ 17,45 1,00 7,00
Świdnickiego 25 56,57 GJ 21,38 1,00 7,00


budynek podatki opłaty m2/pow odrębna wł podatki i opłaty własnościowe prawo/m2 inne opłata stała za wodę kwota/lokal
Ogniskowa 13 0,11 0,40 gaz 13,23/os 1,00
Ogniskowa 13a 0,11 7,39
Sczanieckiej 17 0,26 8,17
Sczanieckiej 19 0,26 1,44
Sczanieckiej 21 0,26 5,34
Adamieckiego. 2 0,12 0,28 10,33
Adamieckiego 4 0,12 0,28 3,77
Adamieckiego 6 0,12 0,35 garaż 3,11 1,00
Adamieckiego 8 0,12 0,35 garaż 3,11 1,00
Liściasta 14 0,28 1,00
Os. Kaszyńskiego 0,11 0,26 5,77
Górka Widzewska 0,17 0,32 garaż 3,08 1,50
Szczodrego 20 0,18 0,31 garaż 3,07 1,00
Szczodrego 26 0,20 0,35 garaż 3,11 5,95
Szczodrego 22 0,18 0,31 garaż 3,07 1,00
Szczodrego 24 0,18 0,31 garaż 3,07 7,17
Świdnickiego 27 0,20 0,35 garaż 3,11 1,00
Świdnickiego 25 0,20 0,35 garaż 3,11 1,00


Pozycja w czynszu –"przeglądy techniczne" we wszystkich budynkach - kwota 5,50 zł / lokal
powierzchnia dodatkowa 3,50 zł/m2 pow.użytk. - we wszystkich budynkach
opłata za wywóz nieczystości dla selektywnej zbiórki odpadów – 13,00 zł/ osoba , nieselektywna – 22,00zł/osoba
Woda zimna we wszystkich budynkach 8,83 zł/m3 od dnia 12.06.2019r


Opłaty czynszowe można uiszczać w kasie Spółdzielni oraz przelewem na konto

81 1020 3378 0000 1102 0010 8613

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
ul.Ogniskowa 13a
93-329 Łódź


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]