SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Stawki czynszowe


Stawki czynszowe obowiązujące w 2022 r.


budynek   ekspl. pods m2/pow   fundusz rem m2/pow   opłata stała co cw m2/pow   domofon
  Ogniskowa 13 2,40 2,00 0,57 2,50
  Ogniskowa 13a 2,40 2,00 3,24
  Sczanieckiej 17 2,40 2,00 0,90 2,50
  Sczanieckiej 19 2,40 2,00 0,96 2,50
  Sczanieckiej 21 2,40 2,00 1,01 2,50
  Adamieckiego 2 2,40 2,00 0,87 2,50
  Adamieckiego 4 2,40 2,00 1,17 2,50
  Adamieckiego 6 2,40 4,00 0,79 2,50
  Adamieckiego 8 2,40 4,00 1,01 2,50
  Liściasta 14 2,40 2,00 1,36 2,50
  Os. Kaszyńskiego 2,40 2,00 1,22 2,50
  Szczodrego 20 2,40 2,00 0,74 2,50
  Szczodrego 26 2,40 4,00 0,79 2,50
  Szczodrego 22 2,40 2,00 0,63 2,50
  Szczodrego 24 2,40 2,00 0,76 2,50
  Świdnickiego 27 2,40 2,00 0,71 3,60
  Świdnickiego 25 2,40 2,00 0,64 2,50
  Koplowicza 1 2,40 2,00 4,00
  Koplowicza 8 2,40 2,00 4,00
  Koplowicza 10 2,40 2,00 4,00
  Koplowicza 11 2,40 2,00 4,00
  Koplowicza 13 2,40 2,00 4,00


budynek   opłata za moc dost CO m2/pow lub 1 GJ   podgrzanie CW m3   legal. wodom zł/wodom   rozlicz. kosztów CO 7zł/licz lub 1 zł/podz.
  Ogniskowa 13 1,26 23,33 2,00 1,00
  Ogniskowa 13a 1,00 1,00
  Sczanieckiej 17 1,43 34,52 2,00 1,00
  Sczanieckiej 19 1,39 21,24 2,00 1,00
  Sczanieckiej 21 1,67 24,98 2,00 1,00
  Adamieckiego. 2 0,90 30,29 2,00 1,00
  Adamieckiego 4 1,55 33,35 2,00 1,00
  Adamieckiego 6 93,10 GJ 24,69 1,00 7,00
  Adamieckiego 8 92,43 GJ 18,49 1,00 7,00
  Liściasta 14 1,90 35,43 2,00 1,00
  Os. Kaszyńskiego 1,16 27,34 2,00 1,00
  Szczodrego 20 84,18 GJ 33,33 1,00/ 7,00
  Szczodrego 26 77,44 GJ 23,38 1,00 7,00
  Szczodrego 22 74,81 GJ 27,63 1,00 7,00
  Szczodrego 24 84,05 GJ 41,83 1,00 7,00
  Świdnickiego 27 76,51 GJ 25,67 1,00 7,00
  Świdnickiego 25 84,87 GJ 23,57 1,00 7,00
  Koplowicza 1 1,00
  Koplowicza 8 1,00
  Koplowicza 10 1,00
  Koplowicza 11 1,00
  Koplowicza 13 1,00


budynek   podatki opłaty m2/pow odrębna wł   podatki i opłaty własnościowe prawo/m2   inne
garaże
odrębna wł. / własnościowy
  opłata stała za wodę kwota/lokal od 01.07 br.
  Ogniskowa 13 0,11 0,40 gaz 13,23/os 13,08
  Ogniskowa 13a 0,11 1,52
  Sczanieckiej 17 0,26 5,28
  Sczanieckiej 19 0,26 14,80
  Sczanieckiej 21 0,26 7,06
  Adamieckiego. 2 0,12 0,28 6,92
  Adamieckiego 4 0,12 0,28 13,90
  Adamieckiego 6 0,12 0,35 garaż 3,52/3,76 2,22
  Adamieckiego 8 0,12 0,35 garaż 3,52/3,75 10,80
  Liściasta 14 0,28 27,50
  Os. Kaszyńskiego 0,11 0,26 14,43
  Szczodrego 20 0,18 0,31 garaż 3,58/3,71 7,07
  Szczodrego 26 0,20 0,35 garaż 3,60/3,75 12,43
  Szczodrego 22 0,18 0,31 garaż 3,58/3,71 1,00
  Szczodrego 24 0,18 0,31 garaż 3,58/3,71 10,84
  Świdnickiego 27 0,20 0,35 garaż 3,60/3,75 8,66
  Świdnickiego 25 0,20 0,35 garaż 3,60/3,75 33,44
  Koplowicza 1 0,17 0,32 garaż 3,57/3,72 1,00
  Koplowicza 8 0,17 0,32 garaż 3,57/3,72 3,99
  Koplowicza 10 0,17 0,32 garaż 3,57/3,72 1,00
  Koplowicza 11 0,17 0,32 garaż 3,57/3,72 1,46
  Koplowicza 13 0,17 0,32 garaż 3,57/3,72 1,00


Pozycja w czynszu –"przeglądy techniczne" we wszystkich budynkach - kwota 8,00 zł / lokal
powierzchnia dodatkowa 3,50 zł/m2 pow.użytk. - we wszystkich budynkach
opłata za wywóz nieczystości od. 01.07.br. 9,6 zł / m3 średniego zużycia wody
Woda zimna we wszystkich budynkach 8,89 zł/m3


Opłaty czynszowe można uiszczać przelewem na konto

81 1020 3378 0000 1102 0010 8613

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
ul.Ogniskowa 13a
93-329 Łódź


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]