SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Załącznik Nr 1

protokołu z obrad Kolegium SM "GÓRNA" w Łodzi w dniu 04.06.2019 r.

Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w częściach – 21, 23, 28, 30 maja 2019r.


WyszczególnienieGłosowałoSzczodrego
Świdnickiego
Adamieckiego
uchwała 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 6 14
przeciw 0 0
wstrzymało się 1 0
uchwała 2/19 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za 7 14
przeciw 0 0
wstrzymało się 1 0
uchwała 3/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za 6 14
przeciw 0 0
wstrzymało się 2 0
uchwała 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za 6 14
przeciw 0 0
wstrzymało się 2 0
uchwała 5/19 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za 8 14
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
ilość osób obecnych 8 12+2 (dwa pełnomocnictwa)
ilość kart wnioskowych 4 8


Koplowicza,
Kaszyńskiego,
Liściasta
WyszczególnienieGłosowałoOgniskowa
Sczanieckiej
uchwała 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 13 9
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 2/19 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za 13 9
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 3/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za 13 9
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za 13 9
przeciw 0 0
wstrzymało się 0 0
uchwała 5/19 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za 13 -
przeciw 0 -
wstrzymało się 0 -
ilość osób obecnych 13 8+1 (jedno pełnomocnictwo)
ilość kart wnioskowych 5 0


WyszczególnienieGłosowałoRazem
uchwała 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 42
przeciw 0
wstrzymało się 1
uchwała 2/19 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za 43
przeciw 0
wstrzymało się 1
uchwała 3/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi za 42
przeciw 0
wstrzymało się 0
uchwała 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu za 42
przeciw 0
wstrzymało się 0
uchwała 5/19 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za 35
przeciw 0
wstrzymało się 0
ilość osób obecnych 41+3 (trzy pełnomocnictwa)
ilość kart wnioskowych



Podpisy członków Prezydium poszczególnych części WZC:

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]