SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ
z obrad Kolegium Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi z dnia 04 czerwca 2019 r.


W dniu 04 czerwca 2019 r. w lokalu siedziby Spółdzielni w Łodzi przy ul. Ogniskowej 13 A odbyło się posiedzenie Kolegium, w skład którego wchodzą przewodniczący i sekretarze czterech części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach :

- pierwsza część w dniu 21 maja 2019r.,
- druga część w dniu 23 maja 2019r.,
- trzecia część w dniu 28 maja 2019r.,
- czwarta część w dniu 30 maja 2019r.

W obradach Kolegium wzięli udział :

1/ Przewodniczący 1 części Walnego Zgromadzenia – Andrzej Pawlak,
Sekretarz 1 części Walnego Zgromadzenia – Henryk Kacalak,

2/ Przewodniczący 2 części Walnego Zgromadzenia – Zbigniew Przybył,
Sekretarz 2 części Walnego Zgromadzenia – Jerzy Oleszczyk,

3/ Przewodniczący 3 części Walnego Zgromadzenia – Piotr Białas,
Sekretarz 3 części Walnego Zgromadzenia – Henryk Kacperski,

4/ Przewodniczący 4 części Walnego Zgromadzenia – Mieczysław Głąb ,
Sekretarz 4 części Walnego Zgromadzenia – Maciej Piotrowicz.

Kolegium na podstawie protokołów z obrad ww. części Walnego Zgromadzenia :

1. Potwierdzają podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał objętych porządkiem obrad :

1/ Uchwała nr 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni została podjęta.
Za uchwałą głosowało 42 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

2/ Uchwała nr 2/19 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni została podjęta.
Za uchwałą głosowało 43 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

3/ Uchwała nr 3/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi została podjęta.
Za uchwałą głosowało 42 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

4/ Uchwała nr 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Cezaremu Torzewskiemu została podjęta.
Za uchwałą głosowało 42 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

5/ Uchwała nr 5/19 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków i postulatów została podjęta.
Za uchwałą głosowało 35 członków,
przeciwko uchwale głosowało 0 członków.

Zestawienie wyników głosowania członków biorących udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół stanowi integralną część Protokołu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Górna.

Podpisy członków Kolegium :

1/ Przewodniczący 1 części Walnego Zgromadzenia – Andrzej Pawlak ........................
Sekretarz 1 części Walnego Zgromadzenia – Henryk Kacalak ................................

2/ Przewodniczący 2 części Walnego Zgromadzenia – Zbigniew Przybył .....................
Sekretarz 2 części Walnego Zgromadzenia – Jerzy Oleszczyk .................................

3/ Przewodniczący 3 części Walnego Zgromadzenia – Piotr Białas ................................
Sekretarz 3 części Walnego Zgromadzenia – Henryk Kacperski ................................

4/ Przewodniczący 4 części Walnego Zgromadzenia – Mieczysław Głąb .......................
Sekretarz 4 części Walnego Zgromadzenia – Maciej Piotrowicz ................................KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]