SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
UCHWAŁA Nr 2/2020
z dnia 10 marca 2020 r.


w sprawie zmiany stawek na pokrycie kosztów zarządu na 2020r


Działając na podstawie art.19 i art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. ( tekst jednolity DZ. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903,z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 Kodeksu Cywilnego Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. KRAKUSA 8 postanawiają co następuje:

§ 1


W celu urealnienia zaliczek na pokrycie kosztów zarządu na rok 2020 Właściciele lokali zdecydowali o zmianie stawek:

1/ zaliczkę na koszty przeglądów technicznych podnieść do kwoty - 0,13 zł/m2 pow,uż
2/ zaliczkę na pozostałe koszty zmniejszyć do kwoty - 0,06 zł/m2 pow.uż
3/ zaliczkę na koszty energii elektrycznej podnieść do kwoty - 0,06 zł/m2 pow.uz
4/ płace gospodarza domu podnieść do kwoty - 1,10 zł/m2 pow.uz
     (zmiana spowodowana jest podwyżką najniższej płacy)
5/ wynagrodzenie Zarządcy podnieść do kwoty - 0,80 zł/m2 pow.uż

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2021 r.
studio[ad]