SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Załącznik Nr 1


protokołu z obrad Kolegium SM „G Ó R N A” w Łodzi w dniu 16.06.2023 r.

Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w częściach – 05, 06, 12, 13 czerwca 2023r.

WyszczególnienieGłosowałoKoplowicza, Kaszyńskiego, Liściasta Ogniskowa Sczanieckiej
uchwała 1/19/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019za1618
przeciw01
wstrzymało się12
uchwała 1/20/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020za1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 1/21/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021za1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 1/22/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022za 1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 2/19/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2019za1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 2/20/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2020za1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 2/21/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2021za1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 2/22/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2022za1619
przeciw00
wstrzymało się10
uchwała 3/23 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Torzewskiemu za rok 2022za1519
przeciw00
wstrzymało się20
uchwała 4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu, Gł. Księgowej Dorocie Strzeleckiej za 2022 r.za1519
przeciw00
wstrzymało się20
uchwała 5/23 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za1519
przeciw00
wstrzymało się00
ilość osób obecnych1721
ilość kart wnioskowych44


WyszczególnienieGłosowało Szczodrego Świdnickiego Adamieckiego
uchwała 1/19/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 1/20/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 1/21/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 1/22/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022za 224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 2/19/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2019za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 2/20/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2020za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 2/21/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2021za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 2/22/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2022za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 3/23 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Torzewskiemu za rok 2022za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu, Gł. Księgowej Dorocie Strzeleckiej za 2022 r.za224
przeciw00
wstrzymało się00
uchwała 5/23 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za214
przeciw00
wstrzymało się00
ilość osób obecnych224
ilość kart wnioskowych113


WyszczególnienieGłosowało Razem
uchwała 1/19/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019za60
przeciw1
wstrzymało się3
uchwała 1/20/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020za61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 1/21/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021za61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 1/22/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022za 61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 2/19/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2019za61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 2/20/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2020za61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 2/21/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2021za61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 2/22/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni za rok 2022za61
przeciw0
wstrzymało się1
uchwała 3/23 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Torzewskiemu za rok 2022za60
przeciw0
wstrzymało się2
uchwała 4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu, Gł. Księgowej Dorocie Strzeleckiej za 2022 r.za60
przeciw0
wstrzymało się2
uchwała 5/23 w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów za59
przeciw0
wstrzymało się0
ilość osób obecnych64
ilość kart wnioskowych22


Podpisy członków Prezydium poszczególnych części WZC:KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]