SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
obradującego w częściach
w dniach 5, 6, 12 i 13 czerwca 2023 r.


 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór pozostałych członków Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji skrutacyjno-wnioskowej.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2019, 2020, 2021 2022, przedstawienie informacji finansowej za 2019, 2020, 2021, 2022r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, 2020, 2021, 2022.
 • Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 • Dyskusja część I.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019, 2020, 2021, 2022 r. i przeznaczenia zysku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 • Dyskusja część II.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków i postulatów części Walnego Zgromadzenia.
 • Zamknięcie obrad.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]