SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 8/11/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 21 listopada 2017r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa- Cezary Torzewski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
1. Rozmowy z członkami zadłużonymi zaproszonymi na posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 października br.
3. Fundusz remontowy 2017 r. plan i wykonanie na dzień 31 października br.
4. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Prezes poinformował, iż po wysłaniu wezwań do zapłaty część osób uregulowała zadłużenia w całości. Rada zobligowała Zarząd, aby do osób, które nie zareagowały na wezwania lub tylko częściowo dokonały wpłaty, wysłać pisma ponaglające. Pozytywnie rozpatrzono prośbę członka z ul. Adamieckiego, który zadeklarował się do spłaty zadłużenia w ciągu 3-4 miesięcy.

Ad. pkt-u 2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się z wykonaniem planu remontów, wg stanu na koniec października 2017 r. Prezes poinformował, iż docieplenie budynku 311 na Olechowie pomimo niesprzyjających warunków pogodowych dobiega końca.
W budynku nr 13 przy ul. Ogniskowej trwają roboty związane z układaniem płytek na klatkach schodowych oraz zmiana oświetlenia na LED-owe.
Z-ca Prezesa przedstawił ofertę dotyczącą przebudowy drogi na ul. Kaszyńskiego.

Z uwagi na wysokie koszty inwestycji Zarząd optuje za przeprowadzeniem robót w dwóch etapach:
I – wykonanie chodnika i wejść do klatek schodowych,
II – wykonanie drogi dojazdowej.

Pani Borowska wnioskuje o dokończenie wymiany oświetlenia na klatkach schodowych (ul. Kaszyńskiego).

Ad. pkt-u 4.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego wyznaczono na 19 grudnia br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]