SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 9/12/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 19 grudnia 2017r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa- Cezary Torzewski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 21 listopada 2017 r.
2. Informację o zmianie cen energii cieplnej od 1 stycznia 2018 r.
3. Fundusz remontowy 2017 r. plan i wykonanie na dzień 30 listopada 2017 r.
4. Omówienie wyników GZM za 11 miesięcy 2017 r.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, iż w roku 2018 stawki za energię cieplną ulegną niewielkim zmianom. Wpływ na wysokość stawek będą miały wyniki na poszczególnych budynkach.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się z wykonaniem planu remontów wg stanu na koniec listopada br.

Prezes wyjaśnił, iż nie zapłacono robót wykonanych na klatkach schodowych w bud. przy ul. Ogniskowej 13, bo do połowy grudnia ułożono płytki gresowe na trzech klatkach i z uwagi na zbliżające się święta wykonawca przerwał roboty. Od stycznia prace będą kontynuowane.

Do wykonania na przyszły rok zostanie przesunięte:
- usunięcie przecieku nad kl. schodowymi (obróbki) –os. Olechów
- pokrycie dachu - ul. Koplowicza 8.

Ad. pkt-u 4.

Wyniki Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 11 m-cy 2017 r. przyjęto do wiadomości – koszty bilansują się z dochodami.

Ad. pkt-u 5.

Rada oceniając pozytywnie prace Zarządu podjęła decyzję o przyznaniu nagród pieniężnych za działalność w roku 2017.
Na tym posiedzenie zakończono, Przewodniczący życzył wszystkim miłych świąt.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 30 stycznia 2018 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]