SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 7/11/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 30 października 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Władysław Karolak,
Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 25 września 2018 r.
2. Rozmowy z członkami zadłużonymi zaproszonymi na posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Fundusz remontowy 2018 r. plan i wykonanie na dzień 15 października 2018 r.
4. Wyniki Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 9 m-cy 2018 r.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Na dzisiejsze na posiedzenie Rady nie przybyła żadna zadłużona osoba. Prezes poinformował, iż po wysłaniu 30 wezwań do zapłaty połowa uregulowała zadłużenie w całości, kilka osób spłaciło część zadłużenia, pozostali nie odebrali albo nie zareagowali na pisma. Do Rady wpłynęło pismo od dłużnika z ul. Ogniskowej. Po rozpatrzeniu pisma Rada postanowiła rozłożyć dług na cztery raty plus czynsz regulowany na bieżąco.

Rada zobowiązała Zarząd do wysłania monitów oraz przygotowania listy kolejnych dłużników.

Ad. pkt-u 3.

Rada przyjęła do wiadomości wykonanie planu remontów na dzień 15 października 2018 r.

Ad. pkt-u 4.

Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 9 miesięcy b.r. jest dodatni.
Rada nie wniosła uwag.

Ad. pkt-u 5.

Prezes poinformował, iż dalej wpływają pisma od członka z ul. Liściastej. Udzielanie odpowiedzi niejednokrotnie na te same pytania oraz wracanie do spraw archiwalnych jest uciążliwe przy tak małym składzie osobowym. Niejednokrotnie dezorganizuje to pracę w Spółdzielni. Korespondencja trwa już kilka miesięcy sprawa najprawdopodobniej swój finał znajdzie w Sądzie.

Prezes poinformował iż pracownik Spółdzielni brał udział w nw. szkoleniach :
- "Stosowanie RODO w spółdzielniach mieszkaniowych"
- "Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w 2019 roku"

Zarząd przeanalizuje ofertę odnośnie przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Spółdzielni dla wszystkich pracowników i członków Rady Nadzorczej dot. stosowania RODO w Spółdzielni.
Pani Borowska zgłosiła problem z parkowaniem samochodów na ul. Kaszyńskiego.
Wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie granicy działek na tym osiedlu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 20.11. 2018 r., godz. 16.30.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]