SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Regulamin
zasad udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" z siedzibą w ŁodziStosownie do przepisu art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 873 z dnia 13 lipca 2007 r.) ustala się zasady udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi.
§ 1


1. Członek zainteresowany zaznajomieniem się lub otrzymaniem kopii dokumentów wynikających z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 873 z dnia 13 lipca 2007 r.) składa pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni z wykazem dokumentów do zaznajomienia się lub otrzymania ich kopii.

2. W przypadku wątpliwości związanych z możliwością udostępnienia dokumentów w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie tajemnicy handlowej Zarząd Spółdzielni uzyskuje opinię prawną na temat wniosku Członka.

3. W przypadku, gdy opinia prawna nie wnosi zastrzeżeń, Zarząd wyznacza termin udostępniania tych dokumentów lub ich kopii nie dłuższy jednak niż 14 dni.

§ 2


Ustala się odpłatność za wykonanie kopii dokumentów za wyjątkiem statutu i regulaminów w wysokości 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za jedną stronę.

§ 3


Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez Radę Nadzorczą.Sekretarz Rady: Przewodniczący Rady:
Łódź, dnia 6 sierpnia 2007 r.


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]