SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI

REGULAMIN
używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.V. Podstawowe zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców


§ 10

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju.

2. Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci - jak brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni - odpowiedzialni są rodzice.

3. Na terenie osiedla (domu) w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza.

4. Osoby dokonujące napraw i przeprowadzające remonty są zobowiązane przeprowadzać prace w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości pozostałym użytkownikom.

§ 11

1. Zobowiązuje się mieszkańców do zamykania drzwi do piwnic i innych pomieszczeń wspólnego użytku.

2. Zabrania się hodowania w budynkach mieszkalnych zwierząt użytkowych / np. królików, kur / i niebezpiecznych.

3. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Ze względów na szkody dokonywane przez psy w zieleni, w kwiatach i krzewach, spuszczanie ich ze smyczy na terenach osiedli jest niedopuszczalne.

4. Za wszystkie szkody spowodowane przez psy w budynku i ich otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych - odpowiadają ich posiadacze.

5. Osoby posiadające psa obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku.

6. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające psy obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.

§ 12

1. Parkowanie motocykli i samochodów jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych. O ile takich miejsc nie wyznaczono, parkować pojazdy wolno tam, gdzie nie utrudnia to komunikacji, nie powoduje niszczenia zieleni i chodników. Uruchamianie silników w celach kontrolnych lub naprawczych w godzinach 2200 - 600 jest zabronione.

2. Zabrania się wymiany olejów silnikowych oraz mycia pojazdów silnikowych na parkingach przydomowych.

§ 13

1. Zabrania się instalowania na dachu i elewacji budynku anten i innych urządzeń bez zgody Spółdzielni.

2. Zabrania się umieszczania reklam, szyldów i ogłoszeń na elewacji budynku oraz na ścianach pomieszczeń wspólnego użytku bez zgody Spółdzielni.

poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]