SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 2/01/17

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 31 stycznia 2017 roku.


w sprawie: opłat za dostarczone ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi po zapoznaniu się z analizą zużycia i kosztów ciepła dla poszczególnych budynków

p o s t a n a w i a

z dniem 1 kwietnia 2017 r. przyjąć następujące stawki :

ul. Adamieckiego 2
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,73 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,83 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 19,60 zł/m3

ul. Adamieckiego 4
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,77 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,16 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 28,94 zł/m3

ul. Adamieckiego 6
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,85 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 63,30 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 22,79 zł/m3

ul. Adamieckiego 8
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,82 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 46,64 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 17,06 zł/m3

ul. Ogniskowa 13
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,58 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,01 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 25,69 zł/m3

ul. Kaszyńskiego 13 i 15
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,02 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,92 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 25,07 zł/m3

ul. Szczodrego 20
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,61 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 49,31 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 24,62 zł/m3

ul. Szczodrego 22
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,62 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 45,51 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,25 zł/m3

ul. Szczodrego 24
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,51 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 45,82 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 21,49 zł/m3

ul. Szczodrego 26
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,65 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 44,42 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 24,21 zł/m3

ul. Świdnickiego 25
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,66 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 45,56 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 22,61 zł/m3

ul. Świdnickiego 27
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,70 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 41,01 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 20,60 zł/m3

ul. Sczanieckiej 17
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,63 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,08 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 25,43 zł/m3

ul. Sczanieckiej 19
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,66 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,89 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 24,35 zł/m3

ul. Sczanieckiej 21
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,92 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,46 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,89 zł/m3

ul. Liściasta 14
opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,69 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,29 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,42 zł/m3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 kwietnia 2017r.


Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]