SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 1/01/18

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 30 stycznia 2018 roku


w sprawie: opłat za dostarczone ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi po zapoznaniu się z analizą zużycia i kosztów ciepła dla poszczególnych budynków

p o s t a n a w i a

z dniem 1 marca 1018 r. przyjąć następujące stawki :

ul. Adamieckiego 2

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,88 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,82 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 19,08 zł/m3

ul. Adamieckiego 4

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,03 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,20 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 30,94 zł/m3

ul. Adamieckiego 6

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,56 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 55,24 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 21,81 zł/m3

ul. Adamieckiego 8

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,69 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 42,51 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 16,54 zł/m3

ul. Ogniskowa 13

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,55 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,98 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,45 zł/m3

ul. Kaszyńskiego 13 i 15

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,99 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,88 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,00 zł/m3

ul. Szczodrego 20

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,65 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 48,72 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 25,78 zł/m3

ul. Szczodrego 22

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,63 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 42,93 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 28,43 zł/m3

ul. Szczodrego 24

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,65 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 49,77 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 20,34 zł/m3

ul. Szczodrego 26

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,44 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 42,00 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 21,97 zł/m3

ul. Świdnickiego 25

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,59 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 44,58 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 21,34 zł/m3

ul. Świdnickiego 27

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,63 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 37,90 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 20,14 zł/m3

ul. Sczanieckiej 17

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,16 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,29 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 30,37 zł/m3

ul. Sczanieckiej 19

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,02 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,16 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 25,37 zł/m3

ul. Sczanieckiej 21

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,62 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,21 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 28,03 zł/m3

ul. Liściasta 14

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,58 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,53 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 30,99 zł/m3


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 marca 2018r.Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]