SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 1/09/18

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 25 września 2018 roku


w sprawie: zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy.

§ 1

W związku z przeprowadzaną termomodernizacją na budynkach przy ulicy Sczanieckiej 19 i Adamieckiego 2, Rada Nadzorcza postanawia z dniem 1 stycznia 2019r. podnieść stawkę na fundusz remontowy dla ww. budynków do 4,00 zł/m2pu. Nowa stawka obowiązywać będzie do czasu spłaty kosztów przeprowadzonej modernizacji.

§ 2

W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i usług, Rada Nadzorcza postanawia podnieść od 1 stycznia 2019 r. stawkę funduszu remontowego do wysokości 2,00 zł/2pu dla nw. lokalizacji: Ogniskowa 13 i 13a, Koplowicza 1,8,10,11,13, Liściasta 14. Podwyższenie stawki pozwoli na szybsze zgromadzenie środków w celu przeprowadzenia prac remontowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2019 r.Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]