SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 2/01/20

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 28 stycznia 2020 roku


w sprawie: kosztów wykupu gruntu dla budynku przy ul. Ogniskowej 13 i 13a.

§ 1

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Ogniskowej, biorąc pod uwagę zgodę UMŁ na wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej z uwzględnieniem 60 % ulgi, Rada Nadzorcza
p o s t a n a w i a

§ 2

Wprowadzić do stawki czynszowej pozycję "wykup gruntu" dla członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Ogniskowej 13 w wysokości 1,50 zł/m2pum w 32 ratach od 1 lipca 2020 r. do czasu spłaty zadłużenia tj. do marca 2023 r.

§ 3

Na wniosek członka możliwe będzie szybsze spłacenie poniesionych przez Spółdzielnię kosztów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2020 r.


Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]