SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 1/07/20

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 28 lipca 2020 roku


w sprawie: opłat za dostarczone ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

§ 1

Uwzględniając zmianę cen wprowadzoną od lipca przez VEOLIĘ S.A., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi po zapoznaniu się z analizą zużycia i kosztów ciepła dla poszczególnych budynków na koniec sierpnia 2020 r.

p o s t a n a w i a


z dniem 1 września 1020 r. przyjąć następujące stawki :

ul. Adamieckiego 2

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,01 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,67 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 24,19 zł/m3

ul. Adamieckiego 4

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,89 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,21 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 32,63 zł/m3

ul. Adamieckiego 6

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,71 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 67,53 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,35 zł/m3

ul. Adamieckiego 8

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,93 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 67,84 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 15,99 zł/m3

ul. Ogniskowa 13

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,38 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,07 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,40 zł/m3

ul. Kaszyńskiego 13 i 15

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,79 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,96 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 30,46 zł/m3

ul. Szczodrego 20

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,37 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 66,95 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 23,86 zł/m3

ul. Szczodrego 22

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,69 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 58,91 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 37,49 zł/m3

ul. Szczodrego 24

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,47 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 73,83 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 18,96 zł/m3

ul. Szczodrego 26

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,80 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 60,64 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,63 zł/m3

ul. Świdnickiego 25

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,77 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 69,24 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 24,46 zł/m3

ul. Świdnickiego 27

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,92 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 65,62 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 20,18 zł/m3

ul. Sczanieckiej 17

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,62 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,18 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 33,56 zł/m3

ul. Sczanieckiej 19

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,80 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,16 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 25,59 zł/m3

ul. Sczanieckiej 21

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,66 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,44 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 28,97 zł/m3

ul. Liściasta 14

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,03 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,64 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 39,89 zł/m3


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2020 roku.


Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2024 r.
studio[ad]