SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Uchawała Nr 2/01/21

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi
podjęta w dniu 25 stycznia 2021 roku


w sprawie: opłat za dostarczone ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

§ 1

Uwzględniając zmianę cen wprowadzoną od lipca przez VEOLIĘ S.A., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi po zapoznaniu się z analizą zużycia i kosztów ciepła dla poszczególnych budynków na koniec grudnia 2020 r.
p o s t a n a w i a

z dniem 1 marca 1021 r. przyjąć następujące stawki :

ul. Adamieckiego 2

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,26 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 0,86 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,22 zł/m3

ul. Adamieckiego 4

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,92 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,32 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 32,33 zł/m3

ul. Adamieckiego 6

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,97 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 75,36 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 27,36 zł/m3

ul. Adamieckiego 8

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 1,05 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 77,28 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 16,71 zł/m3

ul. Ogniskowa 13

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,60 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,16 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,88 zł/m3

ul. Kaszyńskiego 13 i 15

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,98 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,18 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 24,93 zł/m3

ul. Szczodrego 20

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,87 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 72,48 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,93 zł/m3

ul. Szczodrego 22

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,67 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 64,63 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 36,99 zł/m3

ul. Szczodrego 24

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,43 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 68,93 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 19,36 zł/m3

ul. Szczodrego 26

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,71 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 66,92 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,85 zł/m3

ul. Świdnickiego 25

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,60 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 74,62 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 22,24 zł/m3

ul. Świdnickiego 27

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,85 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 69,81 zł/GJ
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 21,98 zł/m3

ul. Sczanieckiej 17

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,95 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,36 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 34,75 zł/m3

ul. Sczanieckiej 19

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,64 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,16 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 23,83 zł/m3

ul. Sczanieckiej 21

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,77 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,56 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 26,22 zł/m3

ul. Liściasta 14

opłata stała za moc zgłoszoną dla potrzeb co i cw 0,46 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb co 1,67 zł/m2pu
opłata zmienna za moc dostarczoną dla potrzeb cw 32,59 zł/m3


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 marca 2021 roku.


Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]