SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Zaproszenie na obrady Walnego Zgromadzenia Członków
 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków


Sprawozdania organów Spółdzielni

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni
 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni


Materiały finansowe

 Stan środków funduszu remontowego na 1.01.2017
 Stan środków funduszu remontowego na 31.12.2017
 Stan środków na wymianę ciepłomierzy
 Stan środków na wymianę wodomierzy
 Informacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za 2016 r


Plany remontów

 Wykonanie planu remontów 2016 r.
 Plan remontów 2017 r.


Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków

 Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2016 r.


Protokoły Walnego Zgromadzenia Członków
podzielonego na części obradującego w dniach: w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2017 r.

 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 23 maja 2017 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 25 maja 2017 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 30 maja 2017 r.
 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "Górna" w Łodzi obradującego w dniu 1 czerwca 2017 r.


Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podzielonego na części obradującego w dniach: 23, 25 i 30 maja oraz 1 czerwca 2017 roku.

 Uchwała nr 1/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
 Uchwała nr 2/17 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni
 Uchwała nr 3/17 w sprawie przyjęcia zaleceń polustracyjnych
 Uchwała nr 4/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 Uchwała nr 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
 Uchwała nr 6/17 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków i postulatów.


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
KONTAKT Z PRZEWODNICZĄCYM RN
 apawlak@astral.lodz.pl 
 tel. 42 670 60 31
 Pisemnie na adres Spółdzielni
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2018 r.
studio[ad]