SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Wykonanie planu remontów 2019 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi

powrót

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie
VI Osiedle "Olechów" 637117,20
VI.I Olechów I 623657,08
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 7635,68
86 Śrubunek 80,12
87 Automat zmierzchowy , lampa LED 743,42
88 Naprawa chodnika 4985,22
89 Zawór kulowy m 16 72,00
90 Złączka do rur stalowych 12,96
91 Opaska na rurę i śrubunek 147,00
92 Naprawa placu zabaw 310,56
93 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 1284,40
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 4074,10
94 Wyłącznik prądowy, żarówka LED 61,87
95 Wymiana napędu bramy 2450,00
96 Zawór termostatyczny m 29 100,00
97 Złączka do rur stalowych 13,50
98 Naprawa placu zabaw 318,80
99 Zamek zapadkowy 37,02
100 Wkładka 53,00
101 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 1039,91
VI.I.III ul. Szczodrego 26 611947,30
102 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 1051,64
103 Zawór termostatyczny 205,12
104 Zaciski miedziane 113,91
105 Złączka do rur stalowych 15,30
106 Wymiana okien na klatkach schodowych 16950,00
107 PT termomodernizacji 4900,00
108 Naprawa placu zabaw 346,54
109 Żarówka LED 70,25
110 Termomodernizacja budynku 588294,54
VI.II Olechów II 13460,12
VI.II.I ul. Szczodrego 24 4421,05
111 Zamek zapadkowy 28,43
112 Naprawa placu zabaw 344,60
113 Żarówka LED 45,63
114 Zaciski miedziane 112,87
115 Montaż drzwiczek rewizyjnych 85,00
116 Złączka do rur stalowych 15,16
117 Opaska, zawór 124,00
118 Zawór kulowy 187,00
119 Wkładka 17,60
120 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 3460,76
VI.II.II ul. Szczodrego 22 5158,82
121 Zamek zapadkowy 28,43
122 Zawór i opaska 84,24
123 Złączka do rur stalowych 13,85
124 Zaciski miedziane 103,17
125 Zawór kulowy m 9 21,00
126 Naprawa placu zabaw 324,03
127 Zawór termostatyczny 400,00
128 Żarówka LED 45,63
129 Wkładka 17,60
130 Opinia nt. źródła zapachu 300,00
131 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 3820,87
VI.II.III ul. Szczodrego 20 3880,25
132 Naprawa placu zabaw 337,72
133 Opaska 103,00
134 Złączka do rur stalowych 14,72
135 Naprawa rury i zaworu w węźle 489,00
136 Naprawa elewacji 1540,89
137 Żarówka LED 45,65
138 Wkładka 17,80
139 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 1331,47

powrót


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]