SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Plan remontów 2023 r.


Osiedle Ogniskowa
ul. Liściasta 14
ul. Kaszyńskiego 13/15
Os. Ustronna
Os. Maszynowa
Os. Olechów
Os. Górka
Ogółem


Lp. Wyszczególnienie Bilans otwarcia 2023 Naliczenia 2023 Ogółem
I Osiedle Ogniskowa 389206,68 110373,60 499580,28
I.I ul. Ogniskowa 13 301383,75 91728,00 393111,75
1 Wymiana wodomierzy 6972,21 3792,00 10764,21
2 Remont dachu
3 Schody terenowe
4 Turbowenty
I.II ul. Ogniskowa 13 a 87822,93 18645,60 106468,53
8 Wymiana wodomierzy -737,73 168,00 -569,73
9 Malowanie klatki schodowej


Lp. Wyszczególnienie Wykonano do 27.03.2023 Do wykonania Stan środków do wykorzystania
I Osiedle Ogniskowa 36504,00 207000,00 256076,28
I.I ul. Ogniskowa 13 207000,00 186111,75
1 Wymiana wodomierzy
2 Remont dachu 150000,00
3 Schody terenowe 7000,00
4 Turbowenty 50000,00
I.II ul. Ogniskowa 13 a 36504,00 0,00 69964,53
8 Wymiana wodomierzy
9 Malowanie klatki schodowej 36504,00


Lp. Wyszczególnienie Koszt wymiany wodomierz / ciepłomierz
I Osiedle Ogniskowa
I.I ul. Ogniskowa 13
1 Wymiana wodomierzy 18819,29
2 Remont dachu
3 Schody terenowe
4 Turbowenty
I.II ul. Ogniskowa 13 a
8 Wymiana wodomierzy 1870,24
9 Malowanie klatki schodowej


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]