SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Sprawozdanie z działalności
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2019


następna strona


Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni obraduje w częściach.
W roku 2019 w związku z pojawieniem się pandemii zebrania nie odbyły się.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie:
Władysław Karolak - Prezes ½ etatu
Cezary Torzewski - Z-ca Prezesa

Stan zatrudnienia w Spółdzielni przedstawia się następująco:
Ogółem - 10,25 etatu,
w tym :
Zarząd - 1,5 etatu,
Dział Księgowości - 3,0 etaty,
Dział Eksploatacyjno – Inwestycyjny - 1,0 etat,
Dział Administracyjny i Członkowsko – Mieszkaniowy - 1,0 etat,
Radca Prawny - 0,5 etatu,
Gospodarze domów - 3,25 etatu.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. r. Spółdzielnia liczy 852 członków.
Majątek Spółdzielni na dzień dzisiejszy stanowią 23 budynki wielorodzinne z 716 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 39.767,55 m2 , 141 garaży w parterach budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2.577,53 m2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 180,63 m2.
W celu uzyskania dodatkowych środków finansowych Spółdzielnia administruje budynki przy ul. Koplowicza 2, 4 i 6, ul. Pięknej 3 i ul. Krakusa 8 o łącznej powierzchni użytkowej 7.352,39 m2 . W budynkach tych znajduje się 89 mieszkań, 59 garaży i 10 wiat garażowych.
Ogółem Spółdzielnia zarządza i administruje 28 budynkami wielorodzinnymi z 805 mieszkaniami, 5 lokalami usługowymi, 200 garażami o łącznej powierzchni użytkowej 49.878,10 m2.
Administrowane budynki zlokalizowane są w 9-ciu punktach miasta, co sprawia określone kłopoty organizacyjne.następna strona


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]