SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Sprawozdanie z działalności
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2018


poprzednia strona | następna strona


W zakresie spraw organizacyjnych.

Spółdzielnia nie posiada już mieszkań lokatorskich. Jedyną formą własności jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność.

Stan przekwalifikowania własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność wygląda następująco:
 • w budynkach na ul. Koplowicza na 136 mieszkań i 61 garaży podpisano akty na 47 mieszkań i 21 garaży,
 • w budynkach przy ul. Kaszyńskiego na 60 mieszkań podpisano akty na 8 mieszkań,
 • w budynkach 1 i 2 przy ul. Adamieckiego na 50 mieszkań podpisano akty na 13 lokali,
 • w budynku przy ul. Ogniskowej 13 na 70 lokali, akty podpisano na 44 mieszkań,
 • w budynku przy ul. Ogniskowej 13 a na 14 mieszkań i 4 garaże, akty podpisano na wszystkie lokale,
 • w budynkach nr 5 i 6 przy ul. Adamieckiego na 92 mieszkania, 28 garaży i 5 lokali usługowych podpisano akty na 43 mieszkania, 19 garaży i 2 lokale usługowe,
 • w budynkach 311, 312 i 313 przy ul. Świdnickiego i ul. Szczodrego na 90 mieszkań i 24 garaże podpisano akty na 8 mieszkań i 4 garaże,
 • w budynkach 314, 315 i 316 przy ul. Szczodrego na 84 mieszkania i 24 garaże podpisano akty na 5 mieszkań i 1 garaż.
Wszyscy zainteresowani z ww. lokalizacji mają już podpisane akty notarialne. Procent wykorzystania możliwości ustanowienia odrębnych własności lokali w tych lokalizacjach wynosi:
 • w zakresie lokali mieszkalnych - 30,3 %,
 • w zakresie garaży - 35,00 %,
 • w zakresie lokali usługowych - 40,0 %.
Większość gruntów będących we władaniu Spółdzielni stanowi naszą własność. Jedynie grunty przy ul. Ogniskowej są w wieczystym użytkowaniu.
Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w własność, zarówno Spółdzielnia w odniesieniu do spółdzielczych własnościowych praw do lokali jak i własnej siedziby oraz członkowie posiadający odrębne własności lokali czekamy na wydanie przez Urząd Miasta stosownych zaświadczeń normujących tę sprawę. Po otrzymaniu zaświadczeń zarówno Spółdzielnia jak i członkowie mający odrębne własności podejmą decyzję o spłacie wymaganych opłat.

W zakresie kredytów.

Spółdzielnia nie korzysta do swojej działalności gospodarczej z kredytów bankowych.poprzednia strona | następna strona


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2021 r.
studio[ad]