SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Stan środków na wymianę ciepłomierzy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" W Łodzi
wg. stanu na 1 styczeń 2019 r.


Lp. Wyszczególnienie BO Odpis 2018 r.
I Osiedle "Maszynowa" 10003,60 7392,00
I.I ul. Adamieckiego 6 1395,40 2604,00
I.II ul. Adamieckiego 8 8608,20 4788,00
II Osiedle "Olechów" 12562,30 14652,00
II.I Olechów I -1996,80 7596,00
II.I.I ul. Świdnickiego 25 -950,40 2016,00
II.I.II ul. Świdnickiego 27 -1293,90 2640,00
II.I.III ul. Szczodrego 26 247,50 2940,00
II.II Olechów II 14559,10 7056,00
II.II.I ul. Szczodrego 24 5786,65 3024,00
II.II.II ul. Szczodrego 22 8599,35 2016,00
II.II.III ul. Szczodrego 20 173,10 2016,00
Razem mieszkania 22565,90 22044,00
III Lokale użytkowe 7500,00 420,00
Razem Spółdzielnia 30065,90 22464,00


Lp. Wyszczególnienie Razem 31.12.18 Wydatki 2018 r. Saldo 01.01.19
I Osiedle "Maszynowa" 17395,60 0,00 17395,60
I.I ul. Adamieckiego 6 3999,40 3999,40
I.II ul. Adamieckiego 8 13396,20 13396,20
II Osiedle "Olechów" 27214,30 0,00 27214,30
II.I Olechów I 5599,20 0,00 5599,20
II.I.I ul. Świdnickiego 25 1065,60 1065,60
II.I.II ul. Świdnickiego 27 1346,10 1346,10
II.I.III ul. Szczodrego 26 3187,50 3187,50
II.II Olechów II 21615,10 0,00 21615,10
II.II.I ul. Szczodrego 24 8810,65 8810,65
II.II.II ul. Szczodrego 22 10615,35 10615,35
II.II.III ul. Szczodrego 20 2189,10 2189,10
Razem mieszkania 44609,90 0,00 44609,90
III Lokale użytkowe 7920,00 0,00 7920,00
Razem Spółdzielnia 52529,90 0,00 52529,90


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]