SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Stan środków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.
bez uwzględnienia wydatków 2019 r.


Lp Wyszczególnienie BO Naliczenia Stan 31.12.19
I Osiedle "Ogniskowa" 20522,51 110376,38 130898,89
I.I ul. Ogniskowa 13 -7000,18 91729,92 84729,74
I.II ul. Ogniskowa 13 a 27522,69 18646464 46169,15
II ul. Liściasta 14 20232,68 33365,76 53598,44
III ul. Kaszyńskiego 13/15 -30180,44 87630,00 57449,56
IV Osiedle "Ustronna" -177797,97 186067,20 8269,23
IV.I ul. Sczaniecka 17 3264,77 41570,40 44835,17
IV.II ul. Sczaniecka 19 -254638,00 98649,60 -155988,40
IV.III ul. Sczaniecka 21 73575,26 45847,20 119422,46
V Osiedle "Maszynowa" 357331,09 290365,17 647696,26
V.I Maszynowa I -198378,15 106521,60 -91856,55
V.I.I ul. Adamieckiego 2 -217951,94 80272,80 -137679,14
V.I.II ul. Adamieckiego 4 19573,79 26248,80 45822,59
V.II Maszynowa II 555709,24 183843,57 739552,81
V.II.I ul. Adamieckiego 6 204290,53 69689,52 273980,05
V.II.II ul. Adamieckiego 8 351418,71 114154,05 465572,76
VI Osiedle "Olechów" 200789,98 281048,92 481838,90
VI.I Olechów I 78071,42 157334,52 235405,94
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 -179497,38 66371,52 -113125,86
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 72919,99 51823,80 124743,79
VI.I.III ul. Szczodrego 26 184648,81 39139,20 223788,01
VI.II Olechów II 122718,56 123714,40 246432,96
VI.II.I ul. Szczodrego 24 3726,98 38815,20 42542,18
VI.II.II ul. Szczodrego 22 -19185,17 47219,20 28034,03
VI.II.III ul. Szczodrego 20 138176,75 37680,00 175856,75
VII Osiedle "Górka" 99883,95 189264,58 289148,53
VII.I ul. Koplowicza 11 19884,17 37128,00 57012,17
VII.II ul. Koplowicza 13 40900,17 40956,10 81856,27
VII.III ul. Koplowicza 10 7376,99 41371,01 48748,00
VII.IV ul. Koplowicza 8 32609,47 27725,18 60334,65
VII.V ul. Koplowicza 1 -886,85 42084,29 41197,44
Razem Spółdzielnia 490781,80 1178118,01 1668899,81


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]