SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Stan środków na wymianę wodomierzy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
wg. stanu na 1 styczeń 2019 r.


Lp Wyszczególnienie BO Odpis 2018 r.
I Osiedle "Ogniskowa" 8613,90 3960,00
I.I ul. Ogniskowa 13 8000,13 3792,00
I.II ul. Ogniskowa 13 a 613,77 168,00
II ul. Liściasta 14 4300,17 1920,00
III ul. Kaszyńskiego 13/15 8472,17 3576,00
IV Osiedle "Ustronna" 31777,23 9888,00
IV.I ul. Sczaniecka 17 7561,47 2592,00
IV.II ul. Sczaniecka 19 11345,95 3744,00
IV.III ul. Sczaniecka 21 12869,81 3552,00
V Osiedle "Maszynowa" 23743,52 7704,00
V.I Maszynowa I 11680,68 4800,00
V.I.I ul. Adamieckiego 2 7337,70 2880,00
V.I.II ul. Adamieckiego 4 4342,98 1920,00
V.II Maszynowa II 12062,84 2904,00
V.II.I ul. Adamieckiego 6 4732,30 1200,00
V.II.II ul. Adamieckiego 8 7330,54 1704,00
VI Osiedle "Olechów" -2893,35 5424,00
VI.I Olechów I -1436,57 2496,00
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 -416,56 864,00
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 -566,19 768,00
VI.I.III ul. Szczodrego 26 -453,82 864,00
VI.II Olechów II -1456,78 2928,00
VI.II.I ul. Szczodrego 24 -427,00 864,00
VI.II.II ul. Szczodrego 22 -660,12 1008,00
VI.II.III ul. Szczodrego 20 -369,66 1056,00
VII Osiedle "Górka" -2131,51 1632,00
VII.I ul. Koplowicza 11 -664,32 300,00
VII.II ul. Koplowicza 13 -503,00 372,00
VII.III ul. Koplowicza 10 -494,76 360,00
VII.IV ul. Koplowicza 8 -191,75 228,00
VII.V ul. Koplowicza 1 -277,68 372,00
Razem Spółdzielnia 71882,13 34104,00


Lp Wyszczególnienie Razem 31.12.18 Wydatki 2018 r. Saldo 01.01.19
I Osiedle "Ogniskowa" 12573,90 22179,60 -9605,70
I.I ul. Ogniskowa 13 11792,13 19988,10 -8195,97
I.II ul. Ogniskowa 13 a 781,77 2191,50 -1409,73
II ul. Liściasta 14 6220,17 10110,60 -3890,43
III ul. Kaszyńskiego 13/15 12048,17 17718,30 -5670,13
IV Osiedle "Ustronna" 41665,23 50752,09 -9086,86
IV.I ul. Sczaniecka 17 10153,47 13734,90 -3581,43
IV.II ul. Sczaniecka 19 15089,95 19721,89 -4631,94
IV.III ul. Sczaniecka 21 16421,81 17295,30 -873,49
V Osiedle "Maszynowa" 31447,52 53195,70 -21748,18
V.I Maszynowa I 16480,68 24627,15 -8146,47
V.I.I ul. Adamieckiego 2 10217,70 14754,15 -4536,45
V.I.II ul. Adamieckiego 4 6262,98 9873,00 -3610,02
V.II Maszynowa II 14966,84 28568,55 -13601,71
V.II.I ul. Adamieckiego 6 5932,30 11251,65 -5319,35
V.II.II ul. Adamieckiego 8 9034,54 17316,90 -8282,36
VI Osiedle "Olechów" 2530,65 0,00 2530,65
VI.I Olechów I 1059,43 0,00 1059,43
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 447,44 0,00 447,44
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 201,81 0,00 201,81
VI.I.III ul. Szczodrego 26 410,18 0,00 410,18
VI.II Olechów II 1471,22 0,00 1471,22
VI.II.I ul. Szczodrego 24 437,00 0,00 437,00
VI.II.II ul. Szczodrego 22 347,88 0,00 347,88
VI.II.III ul. Szczodrego 20 686,34 0,00 686,34
VII Osiedle "Górka" -499,51 0,00 -499,51
VII.I ul. Koplowicza 11 -364,32 0,00 -364,32
VII.II ul. Koplowicza 13 -131,00 0,00 -131,00
VII.III ul. Koplowicza 10 -134,76 0,00 -134,76
VII.IV ul. Koplowicza 8 36,25 0,00 36,25
VII.V ul. Koplowicza 1 94,32 0,00 94,32
Razem Spółdzielnia 105986,13 153956,29 -47970,16


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]