SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górna” obradującym w dniach 21 maja – 4 czerwca 2019 r.


Lp. Nazwisko i imię Adres Treść wniosku
I część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. B. Szczodrego 20, 22, 24 i 26, ul. B. Świdnickiego 25 i 27.
1 Katarzyna Kopka ul. Szczodrego 1. Ułożenie płyt pod parkowanie samochodów po przeciwnej stronie bloku 313.
2. Pojemniki na segregację śmieci bardzo często są przepełnione (wysypują się)
3. Zwrócenie uwagi, żeby pojemnik na papier był ustawiony napisem do przodu.
2 Wiesława Golińska ul. Szczodrego 1. Ponownie zgłaszam wniosek o położenie płyt chodnikowych z bloku 313 w stronę przystanku tramwajowego.
3 Małgorzata Tadeusiak ul. B. Świdnickiego 1. Rozwiązanie problemu gołębi, które bardzo zanieczyszczają dach nad garażami oraz parapety.
4 Piątkowski Jerzy ul. B. Świdnickiego 1. Malowanie parteru klatki schodowej nr 1, gdzie od kilku lat występują zacieki na suficie po awarii rur wodociągowych.
2. Naprawa lub wymiana nawierzchni chodnika prowadzącego do klatki schodowej nr 1. Wystające płyty chodnikowe oraz dwa progi na chodniku stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia się oraz nieszczęśliwego wypadku.
3. Podcięcie gałęzi drzew wokół bloków.
II część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Adamieckiego 2, 4, 6 i 8
1 Przybył Zbigniew ul. Adamieckiego 1. Po spłacie zadłużenia wnioskuję o parking i ogrodzenie ogrodu.
2 Głąb Paweł ul. Adamieckiego 1. Ograniczenie wydatków remontowych do prac niezbędnych do czasu spłaty kosztów termomodernizacji.
3 Przybył Bożena ul. Adamieckiego 1. Wnioskuję od kilku lat o modernizację parkingu – brak miejsc parkingowych. 2. Wnioskuję od 20 lat o ogrodzenie ogrodu, ewentualnie o żywopłot gęsty, mieszkam na parterze – nie czuję się bezpiecznie.
4 Wachnik Barbara ul. Adamieckiego 1. Modernizacja parknngu i ogrodzenia.
2. Zgłaszam wniosek o uniemożliwienie parkowania samochodów pod klatkami schodowymi (wejście jest utrudnione), parkują po dwa samochody.
5 Sawicka Małgorzata ul. Adamieckiego 1. Miejsca parkingowe na przeciwko bloku 2.
III część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Sczanieckiej 17, 19, 21 i ul. Ogniskowej 13 i 13 a.
1 Płuciennik Anna ul. Ogniskowa 1. Pozytywne załatwienie naszych miejsc parkingowych przy ul. Ogniskowej 13 przed klatką V i VI.
2 Kacperski Henryk ul. Ogniskowa 1. Wymiana ogrodzenia na zewnątrz budynku.
2. Wymiana oświetlenia w piwnicy na czujkę i ledowe.
3 Pluta Krystyna ul. Sczanieckiej 1. Przycięcie drzew przed budynkiem nr 19.
2. Przycięcie krzewów przed budynkiem 19.
3. Estetyczne wykończenie wejść do klatek schodowych.
4. Wymalowanie ścian w klatkach po wymianie okien.
4 Drozdowska – Kustosz Wiesława ul. Sczanieckiej 1. W związku z dużą utratą wody proszę o modernizację instalacji bądź rekompensatę pieniężną. Aby uzyskać ciepłą wodę muszę wylać ok. 10 l zimnej wody.
5 Jóźwiak Jan Karol ul. Sczanieckiej 1. Proszę o wyrównania chodnika przed blokiem.
IV część Walnego obejmująca członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Koplowicza 1, 8, 10, 11 i 13, ul. Kaszyńskiego 13/15 i ul. Liściastej 14.
Brak wniosków


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]