SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
XV.Postanowienia końcowe

§ 106


Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi w dniu 28 listopada 2007 roku uchwałą nr 1/2007 i zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Rejestru Sądowego z dnia 27.02.2008r. oraz zmieniony uchwałami części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna": nr 6/08 z dnia 26.05.2008r., nr 6/08 z dnia 27.05.2008, nr 6/08 z dnia 28.05.2008, nr 4/08 z dnia 29.05.2008, nr 6/08 z dnia 30.05.2008 r. zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Rejestru Sądowego w dniu 30.07.2008 r.
poprzednia strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]