SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Wykonanie planu remontów 2019 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi

powrót

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie
VII Osiedle "Górka" 83304,69
VII.I ul. Koplowicza 11 3842,81
140 Żarówka LED, naprawa oświetlenia 204,92
141 Naprawa wjazdu i odwodnienia 3061,62
142 Montaż lampy solarnej 22,77
143 Wymiana desek kompozytowych 282,90
144 Naprawa drzwi 37,80
145 Ekspertyza placu zabaw 110,00
146 Naprawa bramy wjazdowej 51,12
147 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 71,68
VII.II ul. Koplowicza 13 31111,16
148 Żarówka LED, naprawa oświetlenia 381,06
149 Naprawa wjazdu i odwodnienia 3448,36
150 Montaż lampy solarnej 25,64
151 Ekspertyza placu zabaw 110,00
152 Wymiana desek kompozytowych 282,90
153 Montaż turbowentów na kominie 961,20
154 Naprawa przecieku w parterze 250,00
155 Pochwyt drzwiowy, wymiana okuć 122,11
156 Naprawa bramy wjazdowej 57,58
157 Naprawa balkonów 25396,15
158 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 76,16
VII.III ul. Koplowicza 10 5030,29
159 Naprawa bramy wjazdowej 58,16
160 Żarówka LED, naprawa oświetlenia 217,93
161 Montaż lampy solarnej 25,90
162 Naprawa wjazdu i odwodnienia 3483,32
163 Naprawa mansardy 1058,40
164 Ekspertyza placu zabaw 110,00
165 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 76,58
VII.IV ul. Koplowicza 8 2849,76
166 Żarówka LED, naprawa oświetlenia 285,84
167 Montaż lampy solarnej 17,36
168 Naprawa wjazdu i odwodnienia 2334,38
169 Ekspertyza placu zabaw 110,00
170 Naprawa bramy wjazdowej 38,98
171 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 63,20
VII.V ul. Koplowicza 1 40470,67
172 Naprawa bramy wjazdowej 59,16
173 Żarówka LED, naprawa oświetlenia 219,78
174 Montaż lampy solarnej 26,35
175 Wymiana okna 847,80
176 Naprawa wjazdu i odwodnienia 3543,34
177 Ekspertyza placu zabaw 110,00
178 Naprawa balkonów 35586,96
179 Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy 77,28
Razem Spółdzielnia 1428104,32

powrót


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]