SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Sprawozdanie z działalności
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2016


następna strona


Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni obraduje w częściach.
W roku 2016 zebrania poszczególnych części odbyły się w dniach 31 maja - 14 czerwca a Kolegium podsumowywujące obrady odbyło się w dniu 21 czerwca.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie:

Władysław Karolak - Prezes
Barbara Szuster - Członek Zarządu - Główny Księgowy

Stan zatrudnienia w Spółdzielni przedstawia się następująco:

Ogółem - 11,55 etatu,
w tym :
Zarząd - 2,0 etaty,
Dział Księgowości - 2,0 etaty,
Dział Eksploatacyjno - Inwestycyjny - 2,0 etaty,
Dział Administracyjny i Członkowsko - Mieszkaniowy - 1,0 etat,
Radca Prawny - 0,5 etatu,
Gospodarze domów - 4,05 etatu.


W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Spółdzielni nie zmieniło się.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. r. Spółdzielnia liczy 774 członków w tym 2 członków bez prawa do lokalu.
Majątek Spółdzielni na dzień dzisiejszy stanowią 23 budynki wielorodzinne z 716 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 39.767,55 m2 , 141 garaży w parterach budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2.577,53 m2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 180,63 m2.

W celu uzyskania dodatkowych środków finansowych Spółdzielnia administruje budynki przy ul. Koplowicza 2, 4 i 6, ul. Pięknej 3 i ul. Krakusa 8 o łącznej powierzchni użytkowej 7.352,39 m2 . W budynkach tych znajdują się 89 mieszkań, 59 garaży i 10 wiat garażowych.

Ogółem Spółdzielnia zarządza i administruje 28 budynkami wielorodzinnymi z 805 mieszkaniami, 5 lokalami usługowymi, 200 garażami o łącznej powierzchni użytkowej 49.878,10 m2.
Administrowane budynki zlokalizowane są w 9-ciu punktach miasta, co sprawia określone kłopoty organizacyjne.następna strona


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]