SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Rozliczenie środków funduszu remontowego SM „Górna” za 2020 r.


Osiedle Ogniskowa
ul. Liściasta 14
ul. Kaszyńskiego 13/15
Osiedle Ustronna
Osiedle Maszynowa
Osiedle Olechów
Osiedle Górka


Lp Wyszczególnienie BO 2020 Naliczenia 2020 Ogółem 31.12.20 r.
I Osiedle Ogniskowa 130371,77 110373,60 240745,37
I.I ul. Ogniskowa 13 83156,30 91728,00 174884,30
Tablice informacyjne w pergoli
Materiały elektryczne
Montaż nadajnika radiowego
Wymiana lampy na parkingu
Zawór termostatyczny i kulowy m 57
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji
Rozebranie ogrodzenia
I.II ul. Ogniskowa 13 a 47215,47 18645,60 65861,07
Tablice informacyjne w pergoli
Materiały elektryczne
Montaż nadajnika radiowego
Wymiana lampy na parkingu
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji


Lp Wyszczególnienie Wydatki 2020 r. Stan na 31.12.20
I Osiedle Ogniskowa 17021,96 223723,41
I.I ul. Ogniskowa 13 13743,27 161141,03
Tablice informacyjne w pergoli 24,60
Materiały elektryczne 44,66
Montaż nadajnika radiowego 2160,00
Wymiana lampy na parkingu 123,10
Zawór termostatyczny i kulowy m 57 126,00
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji 8214,84
Rozebranie ogrodzenia 3050,07
I.II ul. Ogniskowa 13 a 3278,69 62582,38
Tablice informacyjne w pergoli 24,60
Materiały elektryczne 16,15
Montaż nadajnika radiowego 1080,00
Wymiana lampy na parkingu 49,10
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji 2108,84


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]